שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
פסיקת העליון הקטינה את ההפרשות להתחייבויות של 5 הקבוצות הגדולות במאות מיליוני שקלים במצטבר
זאת לאחר שנקבע כי שיעור ההיוון לפיצויים בשל נזקי גוף בנזיקין ימשיך לעמוד על 3% | אם תאומץ קריאתו של העליון לתיקון תקנות המל"ל בהתאמה משיעור של 2% ל-3% יוכלו החברות לשחרר סכומים נוספים
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013