שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
דרגת נכות לנפגע תאונת עבודה בהתאם לתקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי
בית המשפט דן בשני התנאים המצטברים הנדרשים להפעלת התקנה: חוסר יכולת לחזור לעבודה או לעיסוק שלפני הפגיעה וירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסות הנפגע בעקבות הפגיעה
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013