שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
הפיקוח האריך המועד לתגובה לטיוטת לוחות התמותה
בתחילת החודש הוארך המועד עד ה-8 בספטמבר | הרשות הבהירה: אין במתן הארכה בכדי לגרוע מתקפותה של העבודה האקטוארית עליה התבססו לוחות התמותה החדשים
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013