שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
הכשרה במגעים עם הראל לשימוש במערכות התפעול עבור תיק ביטוח החיים
מדובר על תפעול תיק בהיקף מוערך של 5 מיליארד שקלים | הכשרה צפויה לשלם להראל 200 מיליון שקלים
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013