שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
מידרוג: דירוג האיתנות הפיננסית של כלל ביטוח נותר Aa1.il עם אופק יציב
לדברי מידרוג, הדירוג משקף את הפרופיל העסקי הטוב של כלל, הנתמך בגודלה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים בפיזור סביר של קווי עסקים | הוא גם משקף פרופיל סיכון הולם
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013