שם משתמש
סיסמא
צילום: iStock
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
הרפורמה: "פנסיוני 2025"; המטרה: שינוי פני שוק הפנסיה והחיסכון בישראל
היעדים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: שוק תחרותי, קידום חדשנות, מיצוי זכויות פנסיוניות, מידע זמין, אמין ואיכותי לחוסך, התייעלות בקרב השחקנים, תשתית טכנולוגית מתקדמת | סקירה מקיפה
בתחילת השבוע, ביום א’, התכנסה כנסת ישראל ליום היסטורי של השבעת ממשלה חדשה – שקיבלה את השם ממשלת שינוי. כשלוש שעות קודם לכן התכנסו נציגים של כלי תקשורת במשרדי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לשם זומנו כדי לשמוע מקרוב על רפורמה “פנסיוני 2025”. גם היא מבקשת לשנות, גם לה ייעוד היסטורי, כפי שניתן היה להתרשם מתוכן הדברים שנשמעו: היא עתידה לשנות את שוק הפנסיה והחיסכון בישראל.

ברפורמה מספר מטרות עיקריות: הגברת התחרות בשוק, קידום החדשנות, מיצוי זכויות פנסיוניות של החוסכים לצד פישוט תהליכים והנגשה של מידע זמין ואיכותי, התייעלות בקרב השחקנים בשוק והקמת תשתית טכנולוגית מתקדמת ליישום Open API. “מטרות אלו יושגו באמצעות קיצור תהליכים בעולמות המסלקה הפנסיונית, הזרמת מידע ושיתוף בין השחקנים השונים בענף המהווים חלק מההליך הצרכני”, מסבירים ברשות שוק ההון.

רפורמה “פנסיוני 2025” מעדכנת למעשה את חוזר “מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני”. החוזר פורסם לראשונה בשנת 2010 ובמהלך השנים גובשה רשומה אחידה להעברת מידע. “הרשומה נבנתה כנדבך על גבי נדבך והתעצבה לכדי מגוון רחב של ממשקים אחידים המספקים מענה לצרכים השונים הקיימים בשוק. הרשימה האחידה כוללת ממשקים להעברת מידע מפורט על תיק הנכסים של הלקוח או על יתרות פיצויים של עובדי המעסיק, ממשקים לביצוע פעולות במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים וממשקים להעברת מידע אודות הפקדת תשלומים לקופת גמל”, מתארים ברשות את המצב הקיים.

באשר לשינוי שנעשה, מסבירים ברשות: “במטרה לייעל את תהליכי העבודה, הוחלט להוסיף נדבכים נוספים לרשומה האחידה במהלך השנים 2021-2023 ולספק מענה לכלל התהליכים המרכזיים בשוק החיסכון הפנסיוני, החל משלב ההצטרפות, דרך שינויים הנוגעים במהלך תקופת העבודה במוצרי החיסכון הפנסיוני של הלקוח, לרבות – העברת כספים בין קופות גמל, עדכון מסלול ביטוח, מסלול השקעה, מינוי מוטבים – ועד להנגשת מידע לעובד ולמעסיק בעת עזיבת מקום העבודה”.
 
 שלב ההצטרפות

בשלב ההצטרפות מושם דגש על גיבוש תפיסה מערכתית, החל מהנגשת מידע נדרש לעובד ולמעסיק במועד הצטרפות העובד למקום העבודה, דרך קיצור לוחות הזמנים להעברת מידע ממסלקה פנסיונית מרכזית לבעל רישיון אגב תהליך ייעוץ או שיווק פנסיוני, קידום ממשק ממוכן לביצוע הצטרפות לקופת גמל ולקרן פנסיה ללא צורך בטפסים, ועד העברת מידע באופן ממוכן מבעל רישיון למעסיק לשם ביצוע ההפקדות באופן שוטף לקופת הגמל של העובד.

הסבר הרשות: “קליטה מסודרת של עובד המצטרף למקום עבודה במוצר פנסיוני, צפויה לייעל את תהליכי קליטת הכספים בקופות הגמל ולהבטיח לעובד את הזכויות הפנסיוניות המגיעות לו מיד עם קליטתו במקום העבודה. נוסף על כך, מתן אפשרות לעובד או מי מטעמו להעביר הנחיות באופן דיגיטלי למעסיק תבטיח את זכות הבחיר'ה של העובד, תצמצם את התשומות שנדרש המעסיק להשקיע בתפעול ההסדר הפנסיוני ותביא לחיזוק התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני”.

 שלב ההפקדות

בשלב ההפקדות מושם דגש בחוזר על העברת דיווח ממוכן ועל הפקדת תשלומים לקופת גמל, תוך מתן דגש על העברת כל פרטי המידע הנדרשים לשם רישיון תקין של זכויות העובד בקופת הגמל. החוזר מגדיר מבנה אחיד להעברת היזון חוזר מגוף מוסדי למעסיק על אופן קליטת הכספים של העובד בקופת הגמל.

הסבר הרשות: “להיזון חוזר על הפקדת תשלומים לקופת גמל קיימת חשיבות רבה נוכח הפער הקיים בין מועד הפקדת התשלומים לקופת הגמל לבין מועד המימוש של הזכויות, ונוכח היעדר תשומת הלב של מרבית העובדים לנושא”.

 העברות הכספים בין קופות הגמל

בשלב העברות הכספים בין קופות הגמל ניתן דגש על גיבוש תפיסה מערכתית, החל מהגשת בקשה באופן ממוכן על ידי בעל רישיון לגוף מוסדי לשם העברת כספים מקופה מעבירה לקופה מקבלת.

הסבר הרשות: “ביצוע תהליך העברת כספים באופן ממוכן לחלוטין, תוך סנכרון מלא בין כלל השחקנים הפועלים בשוק, יהווה תשתית לקידום תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהאצה של לוחות הזמנים לביצוע העברת כספים בין קופות גמל”.משה ברקת: למה אנחנו בעולם אחר מהבנקים?

במסיבת העיתונאים הודגש כי מדובר על תשתית שתקרב את שוק הפנסיה לזה של המערכת הבנקאית בכל הקשור למהירות, נוחות, שקיפות ונגישות ללקוח בתחום החיסכון הפנסיוני.

הממונה על שוק ההון, ד”ר משה ברקת, ציין בפתח דבריו את הבעיות בהן נתקל הלקוח כיום. “כשמדברים על המערכת עצמה, האם אני יודע מה נצבר לי לאורך כל השנים? האם אני ממקסם את הזכויות שלי? הרבה פעמים התשובה היא לא. הרבה מאוד כספים, במיליארדים, מסתובבים בלי שיודעים לאן לשייך אותם. אנחנו שואלים למה אנחנו בעולם אחר מהבנקים? שם בכל רגע אפשר לדעת כמה יש לי. מפה נולדה ‘פנסיוני 2025’, שתהיה לנו מערכת מתואמת, עם לוחות קצרים של עדכון ממספר ימים לשעות. בעתיד נראה (נתונים) גם בהפרש של שעות. בגמל נוכל לראות את השינויים תוך יומיים, כמה הכסף שלנו עשה”.

ברקת העריך, כי למרות שמה של התכנית, היא תעבוד כבר ב-2023. “אנחנו נהיה בעולם דיגיטלי שבו רמת המהימנות תהיה גבוהה וגם רמת הנגישות – של הסוכן, היועץ, המעסיקים, הלקוח. במקביל, המערכת הזו תסלוק לא רק נתונים, אלא גם כסף ואז תהיה סינכרוניזציה בין הכסף למידע ונוכל להשתמש בה גם לניתוח. התפעול יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר יעיל”, צופה הממונה.

וכיצד לדברי ברקת יתאפשר השדרוג של שוק החיסכון הפנסיוני שיבטיח את היכולת של הציבור למצות את זכויותיו בתחום החיסכון הפנסיוני? “ניתן להבטיח באמצעות פיתוח והכנסת טכנולוגיות חדשות תוך קידום שקיפות מרבית הן בעבור כלל השחקנים במגרש החיסכון והן עבור ציבור החוסכים בישראל. שינויים אלו מהווים את התשתית הטכנולוגית שתאפשר בעתיד את מהפכת Open Finance בישראל לטובת קידום ופיתוח שוק ההון הישראלי על כלל מרכיביו”.

ברקת הוסיף: “אנחנו ממשיכים גם לעולמות ההשקעה ומתכננים הרבה מאוד רפורמות, כמו למשל בוועדות ההשקעה. נפתח את המודל החכם שהיו בו כוונות טובות, אך יש בו בעיות. עושים בשנתיים וחצי האחרונות חריש עמוק על כל ההיבטים, מרימים אבן-אבן על מנת שמערכת הפנסיה תהיה בדור החדש, אחת המערכות הטובות ביותר בעולם”.חגי בנימין: האירוע הזה ישפר את מצבם של כל השחקנים

את “פנסיוני 2025” גיבשו חגי בנימין וניר בן שמש שפיתח את המסלקה הפנסיונית. בנימין, שהוא סגן לממונה האחראי על הפרויקט, ציין כי קרוב ל-20% מהבקשות למשיכת כספים בשוק הפנסיוני נדחות כיום. הוא ציין כי מה שמטריד את הרשות, הוא שהדבר פוגע ביכולת של העובד למצות את הזכויות שלו.

בנימין ציין את הסיבות לכך: ניירת רבה, מורכבות המוצרים, ריבוי השחקנים שהתקשורת ביניהם לקויה ותהליכים לא שקופים. “אתה נכנס לתהליך של ניוד ומקווה לטוב, כי אתה לא יכול לראות את הסטטוס של הבקשה”, אמר בנימין.

הוא הוסיף: “הבעיות האלה מובילות לאבדן רווחה של מאות מיליוני שקלים לציבור. ברמת המשק מדובר על עלות תפעול ההסדר של עם מיליארד שקלים. המורכבות של החוסכים, העובדה שאין פה ראייה הוליסטית, וגם אנחנו טיפלנו כל פעם בסגמנט מסוים - בסוף התכלית של הפרויקט היא לא דיגיטציה אלא להבטיח את היכולת של הציבור למצות את הזכויות”.

בנימין הביע את דעתו כי בתוך שנתיים לכל אחד תהיה אפליקציה שתאפשר לקבל תמונת מצב וגם לבצע פעולות כמו הצטרפות, העברת כספים, העברת הנחיות למעסיק ועדכון מסלול השקעה. “היום נוציא לשוק שורה של פרוטוקולים אחידים – עדכון מסלולי השקעה, עדכון מסלולי ביטוח, עדכון מוטבים ועוד. הצעד הראשון הוא הגדרת פרוטוקול אחיד שכל אחד יכול להתחבר ולעבוד איתו. הצעד השני הוא צמצום לוחות זמנים מלוחות זמנים של נייר שלוקחים הרבה מאוד זמן, לתהליכים מידיים. האלמנט השלישי בחוזר הזה הוא החיבור בין התהליכים ולא להסתכל רק על הצטרפות או משיכה אלא לחבר ביניהם”.

לדברי בנימין, לא רק החוסכים ייהנו מכך. “אנחנו מאמינים שהאירוע הזה ישפר את מצבם של כל השחקנים. העובד יבחר את מה שהוא רוצה, המעסיק יזרים את הכסף לתוך המערכת הלאומית, המסלקה, והתהליכים יסתכרנו. אנחנו נוריד את העומס גם מהמעסיקים וגם מהסוכנים”.

“מבחינת יעדים, הרפורמה הזו תייצר שוק תחרותי יותר, כי ברגע שקל יותר לעבור - התחרות תגבר. זה יקדם את החדשנות, כי היום הרבה מאוד תהליכים הם ידניים. אנחנו אומרים עכשיו שהכל ייעשה באופן אחיד. מה שאנחנו מציגים היום זו רק ההתחלה. בסוף, תכלית הפרויקט היא מיצוי זכויות”, הדגיש בנימין.

המטרות העיקריות של "פנסיוני 2025"

היעדים שאותם מבקשת רשות שוק ההון להשיג רבים ומגוונים באופיים. אלה הם העיקריים שבהם:

הגברת התחרות בשוק

הגברת התחרות בשוק תתאפשר באמצעות ייעול ושכלול השוק על ידי פישוט המידע וזרימתו המהירה בין השחקנים השונים ואל ציבור החוסכים. תהליכים אלו צפויים להקל על כניסת שחקנים טכנולוגים חדשים, הן כיצרנים והן בעולמות התיווך והייעוץ.

קידום חדשנות תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות

קידום חדשנות תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות תיעשה בדרך של הקמת תשתית שתחבר בין כל השחקנים ותאפשר זרימה מהירה של המידע ותאפשר לשתפו עם שחקנים טכנולוגים חדשים, שיציפו ערך חדש בשוק.

מיצוי זכויות פנסיוניות של החוסכים

מיצוי זכויות פנסיוניות של החוסכים ייעשה בעזרת פישוט תהליכים והנגשת מידע זמין ואיכותי לכלל השחקנים ובניהם, החוסך, היועץ/סוכן, הגוף המוסדי, המעסיק ושלל השחקנים השותפים להליכי החיסכון.

API Open

פתיחת האפשרות לקבלת המידע הינה התשתית לקידום השוק ולהכנסת שירותים טכנולוגיים חדשים. תשתית טכנולוגית מתקדמת התואמת לפרוטוקול המידע של בנק ישראל ויאפשר את הנחת התשתית לOpen Finance מלא בישראל.

כך למשל, מציינים ברשות שוק ההון, מידע המתקבל היום מהגופים המוסדיים בתוך 3 ימים, יתקבל בעתיד בתוך 3 שעות ובמקרים אחרים מידע המתקבל היום בתוך 45 ימי עסקים יגיע בתוך 2 ימי עסקים בעקבות צעדי הרפורמה.

יתרה מכך, מוסיפים ברשות, הצטרפות למוצר חיסכון תהפוך דיגיטלית לחלוטין ואישור ההצטרפות יתבצע באופן מיידי במקום בתוך 14 ימי עסקים כיום. קליטת הכספים המגיעים מהמעסיקים לגופים המוסדיים תהייה ממוכנת לגמרי והתהליך יתקצר מ-15 ימי עסקים ל-2 ימי עסקים בלבד, כאשר תתאפשר הודעה חודשית לעובד על קליטת כספים.

“מעבר לטכנולוגיית API תאפשר תקשורת טובה, מהירה וזמינה בין כל השחקנים בשוק ותיעשה באמצעות המסלקה בפרוטוקולי מידע החדשים ביותר, התואמים את פרוטוקולי המידע של המערכת הבנקאית”, אומרים ברשות שוק ההון.

 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית