שם משתמש
סיסמא
עו"ד עדי בן אברהם
 
לוח אירועים
נכנסו לתוקף: כללים להתמחות במוצרי ביטוח ופנסיה
"החוזר עיגן וחידש במספר עקרונות את אופן ניהול ההתמחות ביחס למתמחים ולמאמנים ושילב הוראות חדשות וחובות שיוטלו על המאמן ועל המתמחים", מציין עו"ד עדי בן אברהם שמסביר את הסעיפים השונים בהוראות החוזר
ההוראות החדשות של רשות שוק ההון ביחס לאופן אימון מתמחים המעוניינים לקבל רישיון סוכן ביטוח מורשה בענפי הביטוח השונים, נכנסו היום (ב') לתוקפן. עו"ד עדי בן אברהם, המתמחה בתחום הרגולציה לסוכני ביטוח, סקר עבור עדיף את הוראות החוזר.
 
הרשות פרסמה כללים להתמחות במוצרי הביטוח והפנסיה
6/1/2022
ההתמחות נועדה להבטיח את הרמה המקצועית של מבקש רישיון ויכולתו לטפל היטב במבוטחים ובעמיתים התלויים בו כגורם מקצועי | החוזר בא לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות שמצאה הרשות בביקורות שערכה
"החוזר עיגן וחידש במספר עקרונות את אופן ניהול ההתמחות ביחס למתמחים ולמאמנים ושילב הוראות חדשות וחובות אשר יוטלו הן על המאמן והן על המתמחים בתהליך ההתמחות. יודגש, כי הרשות עורכת בקרות בנושא זה ויש בסמכותה, בין יתר הכלים העומדים לרשות, לבטל את ההתמחות ולא להכיר בה ככל שהמתמחה והמאמן לא עמדו בהוראות הנדרשות", מסביר עו"ד בן אברהם.

שיחת התרשמות: ראשית, על המאמן לקיים שיחת התרשמות עם המועמד להתמחות, על מנת להתרשם מאישיותו יכולותיו וכישוריו של המועמד להתמחות וכן לבצע תיאום ציפיות ביחס להתמחות המתוכננת.

על המאמן לשלוח למועמד טופס אישור קבלה להתמחות אשר יחתם על ידי המתמחה.

תכנית התמחות: על המאמן להכין תכנית התמחות שבה ישולבו עקרונות וקווים מנחים לאופן ההתמחות . תכנית אשר תפוקח על ידי המאמן אשר יוודא כי תכניתו ביחס להתמחות אכן מיושמת. המאמן יבצע בקרות יישום של תכנית ההתמחות מעת לעת לאורך תקופת ההתמחות.

משך ההתמחות: ההתמחות הינה 30 שעות שבועיות לפחות בשבוע עבודה, של 4 ימי עבודה לכל הפחות, ועל המתמחה להתייצב להתמחות לפחות 5 שעות ביום, במקום ההתמחות עליו הצהיר המאמן, באופן שיחייב זמינות מיידית בין המאמן למתמחה. אגב, חשוב להדגיש כי שינוי מקום התמחות יעשה רק בכפוף לקבלת הסכמת רשות שוק ההון.

תכנית ההתמחות: על המאמן מוטלת האחריות לוודא כי המתמחה נחשף, במהלך תקופת ההתמחות, לכל הפחות לתחומים הבאים:

היכרות הוראות הדין לרבות חוזרי הרשות, התנסות מעשית בפגישות עם לקוחות יחד עם המאמן או בעל רישיון אחר (אשר רשאי לשמש כמאמן), השתתפות בהליך של בירור צרכים של לקוחות, לרבות שליפת מסמכי הר הביטוח ומסלקה, הדרושים למטרה זו. השתתפות בהליך צירוף בליווי המאמן.

השתלמות מוצרים: על המאמן לערוך למתמחה הדרכות על מוצרי הביטוח בענף ההתמחות, לרבות יתרונות וחסרונות של המוצרים שלא ניתן לשווקם. יש לערוך לפחות 60 שעות הדרכה בתקופת ההתמחות.

זהות המתמחה: התמחות לא תיחשב כנאותה אם המאמן כפוף למתמחה במסגרת יחסי עובד מעסיק או שהיה כפוף למתמחה במהלך 10 השנים שקדמו לתחילת ההתמחות. התמחות לא תחשב נאותה אם בעל המניות בסוכנות הינו המתמחה בסוכנות בבעלותו.

שכר המתמחה: על המתמחה לקבל שכר עבור ההתמחות ולא ניתן להעסיקו ללא תמורה. על המעסיק של המתמחה לנהל פנקס שכר ולמסור למתמחה תלוש שכר.

קשרי משפחה: שימו לב, כי אם המאמן הינו בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, או בן זוגו של אחד מאלה, עליו לציין זאת בפני רשות שוק ההון לפני תחילת ההתמחות.

אחראי התמחות: כאשר יש יותר מ-5 מתמחים במקום התמחות, באופן קבוע, יש להגדיר אחראי התמחות, אשר יהיה בעל רישיון הכשיר לאמן (אך האחראי התמחות לא חייב להיות המאמן). האחראי יכתוב נוהל התמחות, הכולל את הכללים לקיומן של הוראות חוזר ההתמחות וכן יהיה אחראי יחד עם המאמן, לתיעוד הפעולות המבוצעות והנדרשות על פי החוזר.

דיווחים: מאמן ידווח לממונה, אם יש חדש להתמחות לא נאותה, עזיבתו את מקום ההתמחות, עזיבה של המתמחה את מקום ההתמחות, הפסקת התמחות מכל סיבה, היעדרות של המתמחה מעל 30 יום ברצף (לא עקב חופשת לידה/מילואים), וכל דיווח מהותי אחר.

תיעוד: על המאמן לתעד את פעילותו ואת פעילות המתמחה שתחת אחריותו, כפי שפורטה במסגרת החוזר, ותיעוד זה יישמר לתקופה של 7 שנים לאחר המועד בו התקבל אישור על סיום ההתמחות מצד רשות שוק ההון.

"כפי שניתן לראות, הן על המאמן והן על המתמחה מוטלת החל מהיום החובה לוודא כי תהליכי העבודה נאותים ועומדים בדרישות חוזר רשות שוק ההון, על מנת להימנע ממצב בו בעת הגשת הבקשה לאישור סיום ההתמחות עלולים הן המאמן והן המתמחה לגלות כי עקב אי קיום הוראות החוזר, ההתמחות לא הוכרה, וכך כמובן גם לגבי קבלת אישור על מועד תחילת ההתמחות ומועד סיומה ולתעד את האישורים כנדרש", מציין עו"ד בן אברהם, מתמחה בתביעות ביטוח וקרנות פנסיה.

 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית