שם משתמש
סיסמא
צילום: Depositphotos
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
מיטב דש
 
לוח אירועים
למרות הירידות בשוקי ההון ובאג"ח: קרנות הנאמנות גייסו באפריל כ-150 מיליון שקלים
בשליש הראשון של 2022 נפדו כ-2.47 מיליארד שקלים | הפודות הגדולות היו הקרנות האקטיביות המסורתיות: כ-4.2 מיליארד שקלים | הקרנות הפסיביות גייסו סכום של כ-1.75 מיליארד שקלים
חרף הירידות החדות במרבית שוקי המניות בעולם והירידות באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, תעשיית קרנות הנאמנות הצליחה לגייס באפריל כ-150 מיליון שקלים. כך בסיכום חודשי של בית ההשקעות מיטב.
 
הקרנות האקטיביות המסורתיות סיימו את חודש אפריל עם פדיון קל, יחסית למתרחש בשווקים, של כ-510 מיליון שקלים. בתעשייה הפסיבית נרשם דווקא גיוס כולל של כ-450 מיליון שקלים, כאשר עיקר הגיוס מגיע מהקרנות המחקות אשר גייסו כ-305 מיליון שקלים. קרנות הסל הוסיפו לגיוס עוד כ-145 מיליון שקלים.

הגיוסים המשמעותיים ביותר נרשמו באפריל בקטגוריית מניות בארץ הן בקרנות האקטיביות והן בקרנות הפסיביות, אשר ביחד גייסו כ-900 מיליון שקלים.

סך נכסי התעשייה כולה ירדו בחודש אפריל בכ-3.6 מיליארד שקלים, שמהווים ירידה של כ-0.9% מכ-387.4 מיליארד שקלים לכ-383.8 מיליארד שקלים. ירידה שנובעת מתשואה שלילית של כ-1% בסך של כ-3.75 מיליארד שקלים וגיוס קל של כ-150 מיליון שקלים.

אפריל בשווקים הפיננסיים

בסקירה של נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב, מצוין, כי בדומה למגמה מתחילת השנה, חודש אפריל נפתח בתנודתיות גבוהה. חלק מהתנודתיות נבעה מהציפייה לפרסומי הדוחות הכספיים בארה"ב ולאמירות ה-FED לגבי מדיניות הריבית העתידית.

"ואכן, בארה"ב הודיע ה-FED על שינוי הגישה לגישה ניצית יותר במטרה להתמודד עם האינפלציה הגבוהה, ורמז על העלאות הריבית הצפויות בחודשים הקרובים, כנראה בקצב גבוה ממה שהתרגלנו, (עלייה של 0.5% לעומת עלייה של 0.25%, כנראה כבר במאי), נכתב בסקירה.

עוד מוסבר, כי השווקים הפיננסיים הגיבו במהירות ובירידות ניכרות תוך העלאת התחזיות להעלאות ריבית הקרובות בצורה אגרסיבית עד ל-2.5% בסוף שנת 2022. גורם משפיע נוסף היה עדכון תחזיות הצמיחה של חברות כלפי מטה, מה שגרם לירידות חדות במניות של אותן חברות, על אף פרסומי דו"חות כספיים טובים באופן כללי לרבעון הראשון של 2022. חברות עם מכפילים גבוהים כמו חברות הטכנולוגיה סבלו יותר כתוצאה מעדכון התחזיות ומהצפי להעלאות הריבית.

העלאות הריבית גרמו לפתיחת המרווחים בשוק האג"ח הקונצרניות, מה שהעלה מעט את האטרקטיביות לחשיפה לאג"ח, למרות שנראה כי העלאות הריבית יכולות להימשך אף מעבר לתחזיות הנוכחיות.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את אפריל במגמה שלילית מובהקת כאשר מדד ה-S&P500 ירד בכ-5.4%, מדד הנאסד"ק ירד בחדות בכ-9.5%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור של 3.0% ומדד הניקיי היפני ירד בשיעור של כ-3.5%.

שוק המניות הישראלי סיים את חודש אפריל במגמה מעורבת אך עדיין חיובית ביחס לירידות החדות בשווקים הפיננסיים בחו"ל, כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-0.2% ומדד ת"א 125 עלה בכ-0.6%, מדד ת"א 90 עלה בכ-2.3%.

איגרות החוב הקונצרניות המשיכו גם באפריל להתנהל במגמה שלילית. מדדי התל בונד 60, 40, 20 ירדו בשיעור שנע בין 1.0% ל-1.4%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-0.6%, ומדד אג"ח ממשלתי כללי ירד בשיעור של 0.5%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות

המגייסת העיקרית באפריל הייתה קטגוריית מניות בארץ. הקטגוריה גייסה סכום של כ-460 מיליון שקלים. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו באפריל פדיון של כ-80 מיליון שקלים.

הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר משאר קטגוריות ההשקעה – קטגוריית אג"ח כללי, המשיכה את מגמת הפדיונות שנרשמה בה בחודשים האחרונים, עם פדיון בחודש אפריל של כ-590 מיליון שקלים.

הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה סיימו את חודש אפריל עם פדיון של כ-55 מיליון שקלים.

קרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-105 מיליון שקלים בשונה מחודש מרץ, בו נרשם גיוס קל.

בקטגוריית אג"ח חו"ל מגמת הפדיונות נמשכה עם פדיון חודשי של כ-80 מיליון שקלים.

הקרנות הכספיות: הקרנות הכספיות גייסו באפריל כ-210 מיליון שקלים, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-270 מיליון שקלים והקרנות הכספיות הדולריות פדו כ-60 מיליון שקלים.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות

בשונה מחודש מרץ, מגמת הפדיונות בתעשייה הפסיבית נעצרה בחודש אפריל, והפעם נרשם גיוס בקרנות המחקות שגייסו כ-305 מיליון שקלים וקרנות הסל הוסיפו לגיוס עוד כ-145 מיליון שקלים, ובסל הכל התעשייה הפסיבית גייסה כ-450 מיליון שקלים.

הקטגוריה של מניות בארץ הייתה באפריל הקטגוריה המגייסת ביותר עם גיוס כולל של כ-450 מיליון שקלים. הקרנות המחקות רשמו גיוס בסכום של כ-260 מיליון שקלים וקרנות הסל סיימו את אפריל עם גיוס בסכום של כ-190 מיליון שקלים.

גם קטגוריית מניות חו"ל רשמה באפריל גיוס גבוה בסכום של כ-435 מיליון שקלים, בהובלה של קרנות הסל עם גיוס של כ-300 מיליון שקלים, כאשר הקרנות המחקות הוסיפו לגיוס כ-135 מיליון שקלים.

קטגוריית חברות והמרה המשיכה את מגמת הפדיונות והייתה הקטגוריה עם הפדיון הגבוה ביותר בסכום של כ-250 מיליון שקלים, כשקרנות הסל מובילות את הפדיון ורושמות פדיון של כ-275 מיליון שקלים, ומנגד הקרנות המחקות רשמו גיוס קל בסכום של כ-25 מיליון שקלים.

קטגוריית אג"ח מדינה פדתה כ-120 מיליון שקלים. הקרנות המחקות פדו כ-90 מיליון שקלים וקרנות הסל הוסיפו לפדיון כ-30 מיליון שקלים.

השליש הראשון של 2022

תעשיית הקרנות פדתה בשליש הראשון של השנה (ינואר-אפריל 2022) סכום של כ-2.47 מיליארד שקלים. הפודות הגדולות היו הקרנות האקטיביות המסורתיות: כ-4.2 מיליארד שקלים. הקרנות הפסיביות גייסו סכום של כ-1.75 מיליארד שקלים.

תעשיית קרנות הנאמנות פתחה את השליש הראשון של 2022 במגמה מעורבת עקב ריבוי אירועים כלכליים מתגלגלים כמו האינפלציה הדוהרת בארה"ב, אירופה וישראל, מלחמת רוסיה-אוקראינה וכמובן שינוי במדיניות הריבית ברחבי העולם.

לאחר שבשנת 2021 נרשמו תשואות חיוביות גבוהות במיוחד במדדי המניות העיקריים בעולם, השליש הראשון של 2022 התאפיין במגמה שלילית כאשר מדד ה-S&P500 ירד מתחילת השנה ב-10.0%, מדד הנאסד"ק נחתך ב-17.7%, הדאקס הגרמני נחתך ב-12.0%, מדד הניקיי גם הוא ירד בשיעור של 6.8%.

בשונה מהמגמה בחו"ל, מדדי המניות בישראל דווקא עלו. מדד ת"א 35 עלה ב-2.0%, ומדד ת"א 90 עלה ב-4.6%. לעומת זאת, מדדי האג"ח בישראל רשמו ירידות שערים, כשמדד איגרות החוב הקונצרניות ירד ב-2.9%, ומדד ממשלתי כללי ירד בשיעור חד של 4.7%.

 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית