שם משתמש
סיסמא
צילום: Depositphotos
חברות קשורות
בססח - החברה הישראלית לביטוח אשראי
 
לוח אירועים
המדינה תשמש מבטח משנה כדי לסייע ליצואנים להתחרות בשווקים בינלאומיים
התכנית של אגף החשב הכללי בשיתוף בססח וכלל ביטוח אשראי נועדה גם לשפר את תנאי המימון והביטוח של עסקאות הייצוא, וכן להגדיל את התרומה למשק הישראלי
מדינת ישראל מבקשת לסייע ליצואנים ישראלים להגביר את כניסתם לשווקים בחו"ל. לצורך כך פרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר תכנית לביטוח סיכוני סחר חוץ בשיתוף המגזר הפרטי להרחבת היצע פתרונות הביטוח והאשראי ליצואנים.
לדעת אגף החשכ"ל, התכנית, אשר תופעל בשיתוף חברות ביטוח האשראי הפרטיות בססח וכלל ביטוח אשראי, תגדיל את היכולת של יצואנים ישראלים להתחרות בשווקים בינלאומיים, תשפר את תנאי המימון והביטוח של עסקאות הייצוא, וכן תגדיל את התרומה למשק הישראלי.
 
"התכנית מביאה לחלוקת סיכונים אופטימלית בין הממשלה לבין חברות ביטוח האשראי הפרטיות, תוך ניצול היכולות המקצועיות במגזר הפרטי, והיא צפויה לייעל את תהליך ביטוח עסקאות הייצוא, להגדיל את זמינות הביטוח ליצואנים ותביא להגדלת מספר העסקאות המבוצעות על ידי יצואנים ישראליים תוך קבלת תנאי אשראי נוחים", מסבירים בחשכ"ל.

במסגרת התכנית, המדינה תשמש כמבטח משנה לחברות ביטוח האשראי הפרטיות בעסקאות יצוא לטווח הבינוני (עד 7 שנים) עבור התקופה בסוף חיי העסקה בה ישנו קושי בהערכת הסיכון וחיתום העסקה, ובכך תאפשר להן להיכנס לתחום ביטוח האשראי לטווח הבינוני, תחום בו במצב הנוכחי ניתן ליצואנים מענה חלקי בלבד על ידי חברות הביטוח.

"תכנית זו מהווה רובד נוסף באסטרטגיה הרב-שנתית של אגף החשב הכללי לשיפור יכולת התחרות של היצואנים הישראליים, והיא צפויה לתת מענה ביטוחי לעסקאות ייצוא של יצואנים קטנים ובינוניים ובכך לשפר באופן ניכר את נגישותם לשווקים הבינלאומיים", מדגישים באגף החשכ"ל.

גיבוי מהמדינה – לא בפעם הראשונה

חגית ציטיאט-לוין, מנכ"לית בססח, החברת לביטוח סיכוני אשראי וסחר חוץ, מסרה לעדיף כי "השילוב הייחודי של ידע מסחרי, נגישות לשווקים ויכולת גבייה של קבוצת אליאנץ, בשילוב עם גיבוי המדינה, תסייע ליצואנים ישראלים להוציא לפועל עסקאות שאחרת היו נאלצים לוותר עליהם בייחוד בתקופה מורכבת שלפנינו".

באשר לפתרונות שבכוונת בססח להציע, ציינה ציטיאט-לוין: "בססח מציעה כבר היום פתרונות להבטחת תשלומים בעסקאות ופרויקטים המאפשרים ליצואנים ישראלים לבצע ולממן עסקאות מורכבות. הגיבוי הממשלתי יאפשר ליצואנים הישראלים להוציא לפועל עסקאות בשיתוף עם מימון בנקאי ישראלי".

המצב הכלכלי הנוכחי, שנובע מסיבות שונות, מקשה על מגזרים שונים ובכלל זה על יצואנים. "עסקאות ופרויקטים שבהם היצואן הישראלי נדרש להביא גם פתרון מימוני במחיר הוגן נהיים מורכבים יותר לאור עליית רמת אי הוודאות הכלכלית בעולם, עליית הריבית והצפת סיכונים שונים כמו החשש מסנקציות על הלקוח. גיבוי של חברת בססח וקבוצת אליאנץ בשילוב המדינה מאפשר עלות מימון הוגנת וצמצום הסיכונים למינימום", מסבירה מנכ"לית בססח.

באשר לכוונת המדינה לשמש מבטח משנה היא אומרת: "המדינה, במסגרת תפקידה כמסייעת למשק הישראלי, פועלת מעת לעת כגיבוי לשוק המקומי במקומות בהם קיים כשל שוק".

ציטיאט-לוין מסכמת: "זוהי תכנית חשובה שנועדה להנגיש באמצעות שיתוף פעולה בין בססח הפרטית והמדינה, פתרונות שיאפשרו ליצואנים בינוניים וקטנים להוציא לפועל עסקאות ייצוא שיסייעו בהרחבת הכלכלה הישראלית".חגית ציטיאט-לוין | צילום: מיה כרמי-דרור

"אפשרות למקסם את זמינות והיקפי הביטוח ליצואנים"

שלומי ישי, סמנכ"ל קשרי לקוחות בחברת כלל ביטוח אשראי מסר לעדיף בעקבות פרסום התכנית של אגף החשכ"ל: "החברה מברכת על שיתוף הפעולה עם אגף החשב הכללי אשר בהמשך אליו נחתם ההסכם. כלל ביטוח אשראי הינה ממובילות השוק בתחום ביטוח עסקאות הייצוא ומאפשרת ללקוחותיה טווח פתרונות רחב בתנאים תחרותיים וכל זאת בגיבוי אטרדיוס, אחת מקבוצות ביטוח האשראי הגדולות בעולם המשמשת כשותפה אסטרטגית של החברה.

ישי הוסיף: "שיתוף הפעולה עם אגף החשב הכללי המוביל אסטרטגיה רב שנתית לתמיכה בסקטור היצואנים הישראלים, יאפשר לכלל ביטוח אשראי למקסם את זמינות והיקפי הביטוח ליצואנים במקומות בהם הערכת הסיכון וחיתום העסקה, במסגרת השוק הפרטי, נותנים מענה חלקי או משיתים עלות גבוהה מהרגיל על היצואנים".

נדב משקי, מנהל ענף מכירות ופיתוח עסקי בכלל ביטוח אשראי מסר: "הרחבת ארגז הכלים אותו מעמידה כלל ביטוח אשראי ללקוחותיה גם באמצעות שיתופי פעולה מסוג זה, הינה חלק מאסטרטגיית הגידול אותה מובילה החברה כאשר הפתרונות אותן מציעה החברה כוללים, בין היתר: ביטוח אשראי לסחורות ושירותים בשוק מקומי, ביטוח אשראי לסחורות ושירותים בחו"ל, תכנית לביטוח עילי (TOP-UP), ביטוח הזמנות, ביטוח סיכונים פוליטיים, ביטוח אשראי לטווחים בינונים וארוכים / ביטוח פרויקטים, טיפול משפטי ושירותי גבייה בארץ ובחו"ל. פתרונות ביטוח "tailor made", שירותי מידע, ניהול פוליסה אונליין".

לדברי משקי, "במסגרת פעילותה העסקית הייחודית של כלל ביטוח אשראי ומתוך רצון לתמוך במבוטחיה גם בעסקאות הנמשכות מעל שנה, החברה מעניקה יחד עם המדינה ביטוח לטווח בינוני וארוך. כיסוי ביטוחי זה רלבנטי, הן לעסקאות מכירה ו/או מתן שירות העולות על שנה והן לפרויקטים בתחומים שונים ומאפשר למבוטח לפתח את עסקיו, מבלי לקחת על עצמו את הסיכון לחדלות פירעון או אי פירעון מתמשך של הקונה בחו"ל לרבות סיכונים פוליטיים. גידור הסיכון ושילוב המימון מהמערכת הבנקאית מסייעים לנו לתמוך ביכולת מבוטחינו להתחרות ולהשתתף בפרויקטים, ובכך להרחיב את פעילותם העסקית".שלומי ישי | צילום: יח"צ

תמיכה בהגדלת מסגרות אשראי וצרכי המימון

ישי תיאר את המצב בעולם: "מאז פרוץ משבר הקורונה, במדינות מתפתחות רבות החריפו הקשיים הכלכליים וקשיי הנזילות, אשר השפיעו על יכולתן של אותן מדינות לממן פרויקטים גדולים בתחומי פעילות שונים בעיקר בתחומי הבריאות, המים, התשתיות, והסחורות. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לירידה בנזילות ולהתייקרות מחירי הכסף בעולם, מגמה אשר מוסיפה לקשיי המימון אותם חווים הלקוחות. בנוסף, סביבת המאקרו מאתגרת מבעבר, מאופיינת באינפלציה גבוהה ומשבר בנמלים, אשר תורמים לעליית מחירי חומרי הגלם ופוגעים ברווחיות היצואנים".

הוא הוסיף בקשר להשפעה של המצב הכלכלי בעולם על היצואנים: "הקשיים אותם חווים היצואנים באים לידי ביטוי גם באי יכולת עמידה בביקושים ובזמני אספקה. בשל כך, נערכים לעיתים שינויים או הסטה של יעדי שילוח ואף תיתכן פגיעה ביכולת להתחרות. שינויים אלה, דורשים תמיכה בהגדלת מסגרות אשראי וצרכי המימון לאור עליית המחירים אשר מגדילה את הסיכון למול הלקוח ובנוסף, גמישות ומהירות תגובה לטובת תמיכה במבוטחים הנכנסים לשווקים חדשים או לקוחות חדשים, במקומות בהם ניתן לייצר יתרון תחרותי. גורם הממתן את הקשיים שהוזכרו לעיל הינו העלייה בשער הדולר, אשר תורמת לפעילות היצואנים לאחר שנים רבות שבהן שער הדולר היה נמוך".

בקשר לחשיבות של המדינה כמבטח משנה, אמר ישי: "חשוב לציין, כי הסכמת המדינה לשמש כמבטח משנה בתחום עסקאות הייצוא לטווח בינוני תאפשר לכלל ביטוח אשראי להציע תנאים תחרותיים מאלו הקיימים כיום במסגרת השוק הפרטי, שכן נכונותה לגבות עסקאות מסוג זה בנטרול חלק מהשיקולים העסקיים תשפר את תנאי הביטוח המוצעים. יוזמת המדינה לשמש מבטח משנה נועדה לתת מענה במקרים מיוחדים בהם שוק הביטוח והאשראי הפרטי מאפשר פתרונות חלקיים מסיבות שונות כגון: מגבלת קיבולת, סיכון מדינות עולם שלישי, עסקאות ארוכות טווח או משבר גלובלי, בדומה לתקופה האחרונה בה נאלצנו להתמודד עם מגפה עולמית שהשפיעה על הכלכלה בישראל ובעולם".נדב משקי | צילום: יח"צ

לדבריו, גם בעבר שימשה המדינה מבטח משנה בעסקאות ייצוא לטווח ארוך וזאת על מנת לסייע ליצואנים לקבל ביטוח ואשראי בעסקאות מעין אלה. "בתקופת הקורונה הושג שיתוף פעולה בין המדינה לבין חברות ביטוח האשראי הפרטיות, במסגרתו מעניקה המדינה לחברות ביטוח האשראי הפרטיות כיסוי עילי (TOP UP COVER) מעבר לכיסוי הבסיסי שמעמידות חברות ביטוח האשראי הפרטיות, בהיקפים ניכרים. שיתוף פעולה זה אפשר הותרת תקרות האשראי על כנן, הן בשוק המקומי והן בשוק הייצוא, כל זאת בתקופת המשבר שאופיינה בחוסר וודאות ועליה בסיכון האשראי, ותרם בפועל לצליחת המשבר בצורה המיטבית ולהמשך הפעילות המסחרית והכלכלית במשק הישראלי".

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית