שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
"התיקון של המודל הצ'יליאני רצוי ובהחלט ניתן לראות בו בשורה לחוסכים"
היועץ הפנסיוני שי עופרי בוחן את השינויים המסתמנים בטיוטת החוזר שפרסמה רשות שוק ההון: "ריבוי מסלולי ההשקעה ומסלולי דמי הניהול הצפויים יקשו מאוד על הלקוחות בהחלטה ובבחירה"
"בסך הכל, נראה שהרשות עושה מאמץ כן להתמודד עם הבעיות השונות שהתגלו במשך השנים בשתי סוגיות עיקריות: המודל הצ'יליאני ('תלוי גיל') הקיים וסוגיית ההוצאות הישירות והשפעתן על החוסכים והגופים המוסדיים", מסביר עו"ד שי עופרי, יועץ פנסיוני – רול ייעוץ פנסיוני, בשיחה עם עדיף, שבה התייחס לטיוטת חוזר שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לניהול מסלולי השקעה. לדברי הרשות, הטיוטה נועדה להסדיר את מסלולי ההשקעה במוצרי חיסכון ארוך טווח. טיוטת החוזר, לדברי הרשות, הינה שלב נוסף ברפורמה הכוללת בחיסכון הפנסיוני.

"הרפורמה נוגעת במספר תחומים שונים, וצפויה להגביר את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני, להקל על החוסך להבין את סך העלויות הנגבות ממנו בפועל ובעתיד, לשפר ולשכלל את תחום ניהול ההשקעות, וכן להגביר את היצע מסלולי ההשקעה המוצעים לטובת החוסכים במחירים שונים, תוך שיפור יכולות ההשוואה ביניהם, על סמך המידע המלא ועל סמך התשואה נטו", מסבירה הרשות.

עוד היא מוסיפה, כי הרפורמה הינה תוצר של עבודת מטה מעמיקה ברשות שוק ההון לצד המלצות ועדת ההוצאות הישירות, ומורכבת משלושה חלקים: הראשון - תיקון תקנות הוצאות ישירות, השני - גיבוש מסלולי ההשקעה החדשים ועדכון מנגנון דמי הניהול והשלישי - הגברת השקיפות לציבור החוסכים בישראל. "על מנת להשלים את התהליך, יפורסמו בחודשים הקרובים עדכון לתקנות דמי ניהול, חוזר דמי ניהול וחוזר דוח שנתי לעמית כך שבתאריך כניסת החוזר לתוקף 1/1/23 יאפשרו כלל הוראות הדין את יישומן המלא של הרפורמה במסלולי השקעה", נמסר מהרשות.

עיקרי החוזר

עדכון מסלול: ברירת מחדל תלוי גיל
שינוי המודל החכ"מ (צ'יליאני) למסלול לפי יעדי פרישה כך שלא יפגע בחוסכים עקב מעבר בין מדרגות. "לקראת פרישה ישנו סיכון במעבר אוטומטי לתיק סולידי במהלך ירידות בשווקים, המביאה לקיבוע הפסדים ועלולה לפגוע בחוסך. במטרה למתן את תופעה זו, מסלול ברירת המחדל יכלול קוהורטות, מסלולים המותאמים ליעד הפרישה לפי שנים. במצב זה ניתן יהיה לנהל את הסיכונים בצורה מותאמת לשנת הפרישה", מסבירים ברשות.

חיוב הגוף המוסדי להציע מסלול השקעה פסיבי (ללא הוצאות ישירות), בדמי ניהול מוזלים
תתאפשר על ידי גביית דמי ניהול דיפרנציאליים בין מסלולי ההשקעה. כך חוסכים שירצו בכך יוכלו לבחור במסלולים פאסיביים בהם הוצאות ניהול ההשקעות נמוכות יותר.

חיוב הגוף המוסדי להציע מסלול השקעות סחיר ללא עמלות הוצאות ישירות בשל ניהול חיצוני (למעט עמלות קנייה ומכירה בדומה למצב בקרנות הנאמנות).
כך חוסכים שאינם מעוניינים לשלם עמלות בשל ניהול חיצוני יוכלו לבחור במסלול זה.

מתן אפשרות לגוף המוסדי להציע מסלול השקעה בדמי ניהול מבוססי ביצועים
מודל הצפוי להגביר את סנכרון האינטרסים בין החוסכים לבין הגוף המוסדי, ולהגביר את תמריץ הגופים להשגת תשואה מותאמת סיכון מקסימלית. במסלול זה, יגבו דמי הניהול המבוססים על ביצועי ההשקעות, כאשר אלו ייגבו רק בתקופות בהן מושגת תשואה חיובית. כמו כן, כלל ההוצאות הישירות מובנות בתוך מנגנון דמי הניהול והן מושתות על הגוף המוסדי. צעד זה מומלץ על ידי הOECD- והן על ידי ועדת הוצאות ישירות להגברת התחרות בניהול ההשקעות.

השקת מסלולי קיימות וסביבה
פתיחת האפשרות להקמת מסלול קיימות בכלל המוצרים שינוהל בהתאם ליעדי פיתוח בר-קיימא שהוגדרו על ידי האו"ם (SDG). כאשר ברובד החיסכון השלישי (קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה וכו') תתאפשר גם הקמת מסלול השקעה סביבתי המתמקד בהשקעות התורמות לסביבה ומפחיתות את הפגיעה הסביבתית, לרבות כתוצאה משינויי אקלים.

הגבלת תקופת ההשקעה במסלול השקעה כספי
קביעה שהשארת כספים למסלול כספי תוגבל לתקופה של שנתיים בלבד, שלאחריו יועברו הכספים למסלול מותאם לגיל הפרישה, אלא אם יבקש העמית אחרת - צעד זה נועד כדי למנוע מצב בו חוסכים שהעבירו את חסכונותיהם למסלול כספי בתקופה של ירידות חדות בשוק ישכחו להעבירם בחזרה למסלולי השקעה בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר, ובכך יגרם להם אובדן תשואה פוטנציאלית בחיסכון הפנסיוני.


השינויים – יתרונות וחולשות
"הרחבת האפשרויות לבחירה של החוסך היא עקרונית תמיד בחירה רצויה, ובלבד שעודף אפשרויות הבחירה לא יביא את החוסך לבלבול גדול בהרבה מזה שהוא נמצא בו כבר כיום בנושא הפנסיוני. התיקון של המודל הצ'יליאני, לאור הבעיות שהתגלו בשנים בהן הופעל עד כה, הוא רצוי ובהחלט ניתן לראות בו בשורה לחוסכים", מציין עופרי.

סעיפים דרמטיים ומשמעותיים נוספים אותם הוא רואה בטיוטת החוזר: "אני חושב שהשינויים הדרמטיים מכולם הם אלו המוצעים במנגנוני דמי הניהול בהתאם למאפייני מסלולי ההשקעה הרבים המוצעים. למיטב הבנתי, זה גם הנושא שיתפוס בשנים הקרובות את מרבית תשומת הלב של כל הגורמים הרלבנטיים - כל אחד מנקודת מבטו הלגיטימית: הגופים המוסדיים - מבחינת מיקסום הכנסות מצד אחד ותשומת לב לאיכות ותוצאות ניהול ההשקעות מצד שני; בעלי הרישיון הפנסיוני שייאלצו להתמודד עם כמות עצומה של מסלולים (השקעה, דמי ניהול), להשוות ביניהם ולהמליץ בהתאם ללקוחות; וכמובן - הלקוחות - שיצטרכו לקבל החלטות מושכלות בהתאם".

עופרי גם מזהה נקודות חולשה בטיוטת החוזר. "ריבוי מסלולי ההשקעה ומסלולי דמי הניהול הצפויים יקשו מאוד על הלקוחות בהחלטה ובבחירה, שכן הם יהיו חשופים למידע רב - גם עובדתי-ענייני וגם שיווקי-מכירתי של הגופים - שבסופו של דבר דווקא יצור קושי לא פשוט בהשוואה ובבחירה".

לדבריו, "הרשות תצטרך להגדיר חובות דיווח ופרמטרים חדשים ברורים ביחס לנתונים שונים הנוגעים למסלולים החדשים, ולא פחות חשוב מכך - לאפשר לכל אחד לקבל אותם באופן אחיד וברור - גם באמצעות אתרי הרשות (גמל נט, פנסיה נט, ביטוח נט) וגם באמצעות המידע המתקבל על כל תכנית פנסיונית של לקוח באמצעות המסלקה הפנסיונית.

"בהקשר זה ראוי לחשוב כבר היום על הקלות על בעלי רישיון בהנמקה / השוואה - לפחות בתקופת מעבר של 5 שנים. מזכיר כי חוזר ההנמקה כיום מטיל חובות ומגבלות שונות ביחס להשוואת תשואות. בעיה זו צפויה להחריף משמעותית עם כניסתם של מסלולי השקעה חדשים רבים, שאין להם 'טרק רקורד' להשוואה".

עופרי מדגיש, כי "ככל שיוחלט לאפשר גביית דמי ניהול דיפרנציאליים בהתאם לרמת הסיכון במסלול ההשקעה - למשל: דמי ניהול יקרים במסלול מנייתי לעומת דמי ניהול זולים במסלול סולידי - יש לקבוע תקרת דמי ניהול ברורה".
"לגבי מסלולי דמי ניהול משתנים - לא ברור מה יהיה המנגנון: האם בתקופות בהן לא יושג רווח לא יגבו כלל דמי ניהול, או שיגבו דמי ניהול מינימליים מסוימים (בדומה למנגנון הקיים בביטוחי המנהלים המשתתפים ברווחים שנפתחו עד 2003)", מוסיף עופרי.
רשות שוק ההון משנה את המודל הצ'יליאני למסלול לפי יעדי פרישה
19/5/2022
פרסמה כחלק מהרפורמה בחיסכון הפנסיוני, טיוטת חוזר הכוללת שינוי מסלולי השקעה בחיסכון ארוך טווח | המוסדיים יחויבו להציע, בין היתר, מסלול פסיבי ומסלול השקעות סחיר ללא עמלות הוצאות ישירות בשל ניהול חיצוני


הרפורמה משפרת את מצבו של החוסך ותסייע לתחרות, לשקיפות, ולהשגת תשואות מיטביות עבור החוסכים

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אמר עם פרסום טיוטת החוזר: "אנחנו מפרסמים היום להתייחסות הציבור את השלב השני ברפורמה הנוגע במסלולי השקעה. הרשות תמשיך בקידום השלב השלישי של הרפורמה וצעדים משלימים נוספים כבר בחודשים הקרובים, כך שתיכנס לתוקף במלואה כבר בתחילת השנה הבאה.

"הרפורמה המקיפה היא בשורה גדולה עבור הציבור, ותקדם את מערכת הפנסיה הישראלית בכמה רבדים שונים וביניהם הגברת השקיפות לציבור בצורה משמעותית, הרחבת אפשרויות הבחירה המתאימות לכל חוסך, שכלול שוק החיסכון ארוך הטווח, ואף קידום מטרות פיתוח בר-קיימא במשק הישראלי. אנחנו מאמינים שהרפורמה בכללותה משפרת את מצבו של החוסך ותסייע לתחרות, לשקיפות, ולהשגת תשואות מיטביות עבור ציבור החוסכים בישראל".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית