שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
טלטלה ביונט קרדיט: היו"ר משה כחלון התפטר לאלתר
הנימוק של כחלון: לצערי הרב וכפי שידוע לכם, אנו מבינים כיום כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, אשר נגרמה בגין אירועים שהתרחשו לפני הצטרפותי לחברה | הבורסה השעתה את המסחר במניות יונט קרדיט
משה כחלון הודיע היום (ה') על התפטרותו לאלתר מתפקיד יו"ר דירקטוריון יונט קרדיט. ההתפטרות באה על רקע חשש לאי התאמות כספיות באחד מסניפי החברה ומינוי בודק חיצוני, בלתי תלוי, לבחינת הנושא וכלל ההשלכות הנובעות מאי ההתאמות.
 
בדיווח של יונט קרדיט היום לבורסה נמסר: "בעקבות האמור בדיווחים הקודמים ובמסגרת הבדיקות שנערכו, הן על ידי בודק חיצוני, רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי, והן על ידי רואה חשבון מבוקר של החברה, עולה, כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה בגין הלוואות שהעמידה, שהינה גבוהה יותר באופן משמעותי ביחס לאמור בדיווחים הקודמים, וכי אין לחברה יכולת להעריכה בעת הזו".

עוד נמסר: "החברה בוחנת אם ייתכן שבגין חלק מהחשיפה כאמור הועדו ערבויות אישיות על ידי בעלי השליטה בחברה. יובהר, כי חרף האמור, החברה ממשיכה לעבוד ולנהל את עסקיה באופן שוטף. יצוין, כי החברה ממשיכה בבחינת כל ההשלכות של האירועים האמורים, לרבות השלכות משפטיות, דיווחיות וחשבונאיות, וכן, את השפעתם על הדוחות הכספיים לתקופות קודמות".

בהודעת ההתפטרות כתב שר האוצר לשעבר: "לצערי הרב וכפי שידוע לכם, אנו מבינים כיום כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, אשר נגרמה בגין אירועים שהתרחשו לפני הצטרפותי לחברה. נוכח התפתחויות אלה, ובלב כבד, החלטתי להודיע לבעלי השליטה על סיום תפקידי כיו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בה באופן מידי. אני מאחל לכם ולחברה בהצלחה בהמשך הדרך".

בדיווח של יונט קרדיט בתחילת החודש לבורסה, נמסר כי הבודק בחיצוני עדכן, לאחר שעבר על כל ההמחאות המצויות בקופת החברה, כי בקופת החברה חברות המחאות שניתנו בסניף נצרת בסך של כ-7.7 מיליון שקלים.

עוד נמסר, כי בעקבות כך, הודיעו שי פנסו ושלמה אייזיק, שהינם מבעלי השליטה בחברה ודירקטורים זה, התחייבו, כי אם החברה לא תצליח לאתר ולגבות את ההמחאות החסרות עד ל-31 בדצמבר 2022, כולן או חלקן, יעבירו בעלי השליטה לחברה את סך ההמחאות החסרות שהחסרה לא הצליחה לגבות, ובכל מקרה לא יותר מסכום ההתחייבויות. להבטחת התחייבותם, יפקידו בעלי השליטה בידי החברה המחאות בסך סכום ההתחייבות שמועד פירעונן הינו ליום 31 בדצמבר 2022.

בדיווח של יונט קרדיט לבורסה בתחילת החודש, נמסר עוד כי "בבדיקה התגלו ממצאים ראשוניים לפיהם קיים חשש כי מנכ"ל החברה, צחי אור, שהינו גם מבעלי השליטה בה, נטל, לכאורה, מאת החברה כספים בסכום שאיננו מהותי לחברה. בהתאם לכך, נדרש אור, ככל שאלה פני הדברים, להשיב מיידית כל סכום שנטל מאת החברה. בנוסף, בימים אלו בוחן הבודק החיצוני את התנהלותו שלח אור בעניינים נוספים, ככל שקיימים, וכן, ממשיך בהשלמת הבדיקה". עוד נמסר, כי אור התבקש לשהות בחופשה עד לגמר הבירור.

בעקבות הממצאים הוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד החברה, בעלי השליטה אייזיק, פנסו ואור ונגד היו"ר כחלון. הבקה היא בעילות נזיקיות, בין השאר בפעולות בניגוד, לכאורה, להוראות חוק ניירות ערך ולדין הכללי. הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג הינה "כל מי שהחזיקו מניות של החברה ביום הדיווח 1.6.22022". הסעד המבוקש במסגרת הבקשה הינה פיצוי כספי בסכום של 5.1 מיליון שקלים בגין ירידת ערך מניות החברה.

"החברה לומדת בעזרת יועציה המשפטיים את הנטען בבקשה ותגיש את תגובתה לבית המשפט בהתאם להוראות הדין", נמסר בדיווח של יונט קרדיט לבורסה.

בתוך כך, בעקבות ההתפתחויות האחרונות הודיעה היום הבורסה לניירות ערך על השעיית המסחר במניותיה של יונט קרדיט החל מהיום. הבורסה ציינה בדיווח כי אם לא יתקיימו התנאים לחידוש מסחר בניירות הערך של יונט קרדיט עד לישיבת דירקטוריון הבורסה שתתקיים ב-23 ביוני, ידון הדירקטוריון בהמשך השעיית המסחר.

עוד צוין כי יונט קרדיט טרם פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון ראשון 2022. "ככל שהחברה לא תפרסם את הדוחות כאמור, וזאת עד ליום 30 ביוני 2022, תתווסף להשעיית המסחר גם עילת אי פרסום דוחות כספיים.

בהודעה של הבורסה מצוין כי "על פי תקנון הבורסה, ניירות ערך אשר הועברו לרשימת השימור או הושעה בהם המסחר ואשר לא יתקיימו לגביהם התנאים לחידוש מסחר ברשימה הראשית תוך 48 חודשים, יימחקו מהרישום למסחר בבורסה בתום 48 חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית