שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
יונט קרדיט: נעלמו המחאות בסך 10.6 מיליון שקלים, לא הועברו תשלומי ריבית עבור הלוואות שניתנו בתחילת 2021
נבחן הספק ביחס לנסיבות להעמדת ההלוואות בסך 37.215 מיליון שקלים לקבוצת הלווים, מטרתן ותהליכי האישורים הנדרשים על פי דין | לתוצאות בחינה זו עלולה להיות השלכה מהותית על הונה העצמי של החברה
יונט קרדיט שירותים פיננסיים מדווחת כי על פי בדיקת הבודק החיצוני שמינתה, רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי, עולה כי בשלב זה לא ידוע מקום הימצאותן של המחאות בסך של 10.6 מיליון שקלים, אשר נמסרו לחברה כנגד הלוואות שהועמדו על ידה במסגרת פעילות ניכיון צ'קים.
 
טלטלה ביונט קרדיט: היו"ר משה כחלון התפטר לאלתר
16/6/2022
הנימוק של כחלון: לצערי הרב וכפי שידוע לכם, אנו מבינים כיום כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, אשר נגרמה בגין אירועים שהתרחשו לפני הצטרפותי לחברה | הבורסה השעתה את המסחר במניות יונט קרדיט
כמו כן, במסגרת בדיקות המבוצעות בימים אלו בחברה עלה, כי בתחילת שנת 2021 העמידה יונט קרדיט לקבוצת לווים הלוואות בסך של 37.215 מיליון שקלים, לתקופה של חמש שנים, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 12% לתשלום חודשי החל מתום שנה ממועד העמדת ההלוואות ותשלום קרן בסוף התקופה.

לדברי יונט קרדיט, חרף התחייבויותיה, עד למועד חתימת הסכם זה, קבוצת הלווים לא שילמה אף תשלום ריבית כמתחייב במסמכי ההלוואות לקבוצת הלווים וקיים ספק, הנבחן בימים אלו, ביחס לנסיבות בהן הועמדו ההלוואות לקבוצת הלווים, מטרתן ותהליכי האישורים הנדרשים על פי דין להעמדת הלוואות אלו. לתוצאות בחינה זו עלולה להיות השלכה מהותית על הונה העצמי של החברה.

כמו כן, ולאור בחינה מחודשת שמבצעת יונט קרדיט בימים אלו, היא צופה כי בדיקה זו תביא לכך שההפרשה לחובות מסופקים בגין פעילות שוטפת בסניף נצרת תגדל בסכומים שהינם מהותיים לחברה. נכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה לאמוד סכום זה. בנוסף, נכון למועד דוח זה, פעילותו של סניף נצרת הופסקה.

לאור הממצאים וכדי לסייע לחברה להסיר חלק מהחששות בדבר נזקים, שנגרמו וככל שייגרמו לה, בקשר עם היעלמות ההמחאות החסרות וההלוואות לקבוצת הלווים, נחתם ביום שלישי שעבר (21.06) הסכם בין החברה לבין חלק מבעלי השליטה בחברה. על פי ההסכם, בעלי השליטה הפקידו בידי החברה, באמצעות עוה"ד החיצוניים של החברה, המחאות בסך של 1.8 מיליון שקלים, שמועד פירעונן יחול ב-30.06.2022, וזאת עבור חלק מתשלומי הריבית בגין ההלוואות לקבוצת הלווים שהמועד לתשלומם חלף. כמו כן, ככל והחברה תודיע לבעלי השליטה בכתב על סכום חסר בגין תשלומי ריבית שנצברו בגין ההלוואות לקבוצת הלווים, מעבר לסכום זה, יפקידו בעלי השליטה בידי החברה המחאה בסכום המשלים.

בנוסף, העמידו בעלי השליטה המחאות בסך כולל של 8.1 מיליון שקלים, אשר ייפרעו מדי חודש בחודשו החל מה-30 ביולי 2022 ועד ל-31 בדצמבר 2022, וזאת בנוסף להמחאה בסך 2.45 מיליון שקלים, שניתנה לחברה מיונט קרדיט, הנושאת תאריך פירעון של 15.10.2022 ("המחאת יונט הפרטית"). המחאות אלו נועדו לכסות את סכומי ההמחאות החסרות בחברה.

בעלי השליטה התחייבו לשלם לחברה את כל התשלומים העתידיים המגיעים לחברה – ריבית וקרן – בגין ההלוואות לקבוצת הלווים, וזאת במועדים המדויקים שנקבעו לכך במסמכי ההלוואות האמורות.

בדיווח לבורסה מציינת יונט קרדיט, כי היא ממשיכה בבחינת כלל ההשלכות של האירועים, לרבות השלכות משפטיות, דיווחיות וחשבונאיות, וכן, את השפעתם על הדוחות הכספיים לתקופות קודמות, ואולם, כבר בשלב זה החברה צופה לאור קיומן של טעויות מהותיות בדוחות הכספיים, כי תידרש להציג מחדש את דוחותיה הכספיים לחלק מהתקופות הקודמות.

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
תגיות:


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית