שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
דוחות וביצועים
יחד עם זאת, למרות היעדרם של ביטוחי סיעוד וביטוחי תאונות אישיות והאתגרים הנוספים, המשיך תחום ביטוחי הבריאות לצמוח והחברות המשיכו לשמור על מובילותו | גבי נקבלי עם התובנות שמעבר למספרים
ירידה קלה בהשוואה לרווח הכולל ב-2020 שהסתכם בכ-213.3 מיליון שקלים | הרווח הכולל ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם בכ-60.3 מיליון שקלים לעומת כ-74.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2020
הרווח משקף תשואה להון של 26.3% | בשנת 2020 הסתכם הרווח ב-1.353 מיליארד שקלים | הרווח ברבעון הרביעי הסתכם ב-759 מיליון שקלים המשקף תשואה להון של 36.5%
ב-2020 הסתכם הרווח ב-540 מיליון שקלים | התשואה על ההון הסתכמה ב-2021 ב-25.2% | רווח כולל של 747 מיליון ברבעון ה-4 לעומת כ-552 מיליון ברבעון המקביל ב-2020 ותשואה כוללת של 38.2% על ההון במונחים שנתיים
עלייה של 102.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד שבה נרשם רווח כולל בסך 285 מיליון שקלים | הרווח ברבעון השלישי: כ-140 מיליון שקלים לעומת 312 מיליון שקלים ברבעון ה-3 של 2020
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל של כ-80 מיליון שקלים | הגידול ברווח נובע בעיקר מתשואות גבוהות שהחברה השיגה בשוקי ההון וכן מעליות ערך בהשקעות פיננסיות בלתי סחירות
הרווח הכולל אחרי מס הסתכם בחציון הראשון בכ-97.8 מיליון שקלים וברבעון השני בכ-52.3 מיליון | התשואה להון במונחים שנתיים: 24.2% בחציון הראשון, 25.1% ברבעון השני
התשואה להון במונחים שנתיים עמדה בחציון הראשון על שיעור של כ-24.1%, לעומת שיעור שלילי של כ-12.1% בתקופה המקבילה ב-2020 | גידול של כ-48% לכ-6.574 מיליארד שקלים בפרמיות שהורווחו ברוטו
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל בסך 60 מיליון שקלים |ברבעון השני: רווח כולל של כ-334 מיליון שקלים לעומת כ-503 מיליון ברבעון המקביל 2020 - ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים)
המדד של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעורר דריכות רבה בקרב חברות הביטוח ובתי ההשקעות שכן הוא ישפוך אור על התנהלותם מול הלקוחות בתקופה הקשה של מגפת הקורונה
ברבעון המקביל אשתקד הציגה החברה הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-483 מיליון שקלים | מדובר ברווח הגבוה ביותר מבין דוחות חברות הביטוח שפורסמו עד כה
זאת לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-555 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד | מישל סיבוני: פותחים את 2021 עם המשך תנופת עשייה
לעומת הפסד של כ-563 מיליון ברבעון המקביל אשתקד | רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: אנו ממשיכים ליהנות מפירות יישום אסטרטגיית ההשקעות שלנו, וזאת הודות למהלכים חדשניים ופורצי דרך שהובלנו במערך ההשקעות
בתחום ביטוחי הבריאות רשמה החברה עלייה של כ-19% בפרמיות ברוטו לכדי כ-121 מיליון שקלים, לעומת כ-101 מיליון ברבעון הראשון ב-2020 | גם בתחום החיסכון ארוך הטווח וביטוח חיים עברה איילון מהפסד לרווח
הירידה בהכנסות מהשקעות בשוק ההון, חיזוק משמעותי של העתודות ברכב חובה, הפרשות אקטואריות על בסיס עקום הריבית בביטוח הסיעוד, והפרשות בשל תביעות ייצוגיות הביאו את החברה להפסד בשנת 2020
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011