שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
דוחות וביצועים
במסלול עד גיל 50 התשואה הממוצעת הייתה 1.45%- ובמסלול לגילי 50-60 - 1.17%- | מתחילת השנה נרשמה תשואה שלילית מצטברת ממוצעת של 1.82%- במסלול עד גיל 50 ו-1.64%- במסלול לגילי 50-60
הדוח מציג את ההשפעות האפשריות על מדיניות ההשקעות של קרנות הפנסיה בעקבות הרפורמה שמבטלת את ההשקעה באג"ח מיועדות ומציעה חלופה של הבטחת תשואה של 5.15% על 30% מתיק הנכסים
אחרי תשואות שליליות בינואר ובפברואר, הערכת מיטב דש היא שקופות הגמל הכלליות רשמו במרץ תשואה ממוצעת של 0.7% וקרנות הפנסיה (עד גיל 50) 1.1% | ברבעון הראשון נרשמה תשואה ממוצעת שלילית
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 צמח בכ-60% | תוצאות הרבעון הרביעי כוללות את הפעילות לאחר מיזוג פסגות והשלמת מכירת הנכסים לוואליו קפיטל והראל ביטוח
הרווח משקף תשואה להון של 26.3% | בשנת 2020 הסתכם הרווח ב-1.353 מיליארד שקלים | הרווח ברבעון הרביעי הסתכם ב-759 מיליון שקלים המשקף תשואה להון של 36.5%
ב-2020 הסתכם הרווח ב-540 מיליון שקלים | התשואה על ההון הסתכמה ב-2021 ב-25.2% | רווח כולל של 747 מיליון ברבעון ה-4 לעומת כ-552 מיליון ברבעון המקביל ב-2020 ותשואה כוללת של 38.2% על ההון במונחים שנתיים
היקף הנכסים המנוהלים הגיע לראשונה לשיא של כ-221 מיליארד שקלים נכון לסוף אשתקד
בבית ההשקעות מיטב דש מעריכים שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בחודש החולף תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.8%
עלייה של 102.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד שבה נרשם רווח כולל בסך 285 מיליון שקלים | הרווח ברבעון השלישי: כ-140 מיליון שקלים לעומת 312 מיליון שקלים ברבעון ה-3 של 2020
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל של כ-80 מיליון שקלים | הגידול ברווח נובע בעיקר מתשואות גבוהות שהחברה השיגה בשוקי ההון וכן מעליות ערך בהשקעות פיננסיות בלתי סחירות
המדד עורך השוואה בין 43 מערכות פנסיה המשרתות שני שלישים מאוכלוסיית העולם
התשואה להון במונחים שנתיים עמדה בחציון הראשון על שיעור של כ-24.1%, לעומת שיעור שלילי של כ-12.1% בתקופה המקבילה ב-2020 | גידול של כ-48% לכ-6.574 מיליארד שקלים בפרמיות שהורווחו ברוטו
היקף הנכסים המנוהלים עלה לכ-196 מיליארד שקלים, בין היתר הודות לגיוס קופות מפעליות בהיקף של כ-25.3 מיליארד שקלים ולרכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקלים
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל בסך 60 מיליון שקלים |ברבעון השני: רווח כולל של כ-334 מיליון שקלים לעומת כ-503 מיליון ברבעון המקביל 2020 - ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים)
לראשונה מזה כמה חודשים נרשמה תשואה שלילית לחלק מהקרנות | איילון מיטב דש ממשיכה בהובלה במסלולי עד גיל 50 וגילי 50-60
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011