שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
דוחות וביצועים
ירידה קלה בהשוואה לרווח הכולל ב-2020 שהסתכם בכ-213.3 מיליון שקלים | הרווח הכולל ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם בכ-60.3 מיליון שקלים לעומת כ-74.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2020
הרווח משקף תשואה להון של 26.3% | בשנת 2020 הסתכם הרווח ב-1.353 מיליארד שקלים | הרווח ברבעון הרביעי הסתכם ב-759 מיליון שקלים המשקף תשואה להון של 36.5%
ב-2020 הסתכם הרווח ב-540 מיליון שקלים | התשואה על ההון הסתכמה ב-2021 ב-25.2% | רווח כולל של 747 מיליון ברבעון ה-4 לעומת כ-552 מיליון ברבעון המקביל ב-2020 ותשואה כוללת של 38.2% על ההון במונחים שנתיים
עלייה של 102.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד שבה נרשם רווח כולל בסך 285 מיליון שקלים | הרווח ברבעון השלישי: כ-140 מיליון שקלים לעומת 312 מיליון שקלים ברבעון ה-3 של 2020
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל של כ-80 מיליון שקלים | הגידול ברווח נובע בעיקר מתשואות גבוהות שהחברה השיגה בשוקי ההון וכן מעליות ערך בהשקעות פיננסיות בלתי סחירות
זאת לעומת רווח נקי של 46 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד | הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה זינק ל-105 מיליון שקלים
הרווח הכולל אחרי מס הסתכם בחציון הראשון בכ-97.8 מיליון שקלים וברבעון השני בכ-52.3 מיליון | התשואה להון במונחים שנתיים: 24.2% בחציון הראשון, 25.1% ברבעון השני
התשואה להון במונחים שנתיים עמדה בחציון הראשון על שיעור של כ-24.1%, לעומת שיעור שלילי של כ-12.1% בתקופה המקבילה ב-2020 | גידול של כ-48% לכ-6.574 מיליארד שקלים בפרמיות שהורווחו ברוטו
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל בסך 60 מיליון שקלים |ברבעון השני: רווח כולל של כ-334 מיליון שקלים לעומת כ-503 מיליון ברבעון המקביל 2020 - ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים)
מספר החברות המוכנות לבטח את רשויות הניקוז מצומצם, הפרמיות שחלק מהרשויות משלמות גבוהות והן מתקשות להשיג את הביטוחים הנחוצים - ושלוש מהן אינן מבוטחות | כיצד ניתן לנהל סיכונים בתחומים מורכבים?
המדד של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעורר דריכות רבה בקרב חברות הביטוח ובתי ההשקעות שכן הוא ישפוך אור על התנהלותם מול הלקוחות בתקופה הקשה של מגפת הקורונה
החברה מעוניינת לגייס כ-22 מיליון שקלים במניות | ברבעון הראשון נרשם רווח נקי של כ-4.4 מיליון שקלים, לעומת 1.2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 271%
ברבעון המקביל אשתקד הציגה החברה הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-483 מיליון שקלים | מדובר ברווח הגבוה ביותר מבין דוחות חברות הביטוח שפורסמו עד כה
זאת בהשוואה להפסד של כ-4.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד
זאת לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-555 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד | מישל סיבוני: פותחים את 2021 עם המשך תנופת עשייה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011