שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
רגולציה
ב-1 באוקטובר תופסק הנפקת האג"ח המיועדות, כאשר התחייבויות האג"ח הקיימות יוחלפו בהדרגה ב-15 השנים הקרובות
יו"ר הלשכה אייל שלזינגר מסביר במכתבו כי התקנונים ויתר תנאי המוצרים הפנסיוניים מורכבים ולא ברורים מספיק לחלק גדול מציבור החוסכים, וכי התקנת תקנות לפי פקודת מס הכנסה תסייע בהרחבת היקף הייעוץ הפנסיוני
סקר בכנס ד.נ.ר את הרגולציה בענף הפנסיוני וניהול סיכונים
מטיוטת תזכיר שפורסמה עולה כי הדחייה נובעת מקשיים שהציגו החברות המנהלות ביישום התפעולי של המנגנון במועד שנקבע בחוק, ה-1 ביולי
מדד חדש של רשות שוק ההון משקף את קצב קליטת כספי הפנסיה על ידי המוסדיים מרגע הפקדתם ועד לרגע שיוכם לחשבון העובד | הוא מהווה למעשה בקרה למניעת אובדן כספי פנסיה | מי החברות הבולטות ב-2021?
השבוע הודיע האוצר על העלאה מתונה יותר שתעלה את הקצבה ב- 1.2%
מדובר על הארכה שלישית מאז פרסמה רשות שוק ההון עמדת אי אכיפה ב-2 בדצמבר 2020 בעקבות התפשטות מגפת הקורונה | גם הפעם הודיעה הרשות כי תעניק ארכה נוספת רק אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת
הוועדה אישרה את ההפחתה בפוליסות ביטוח מנהלים ובקרנות הפנסיה ל-0.3% במקום 0.5% מה-1 בפברואר | הורתה לרשות שוק ההון להגיש חוות דעת משפטית בקשר להפחתה רטרואקטיבית
ההתמחות נועדה להבטיח את הרמה המקצועית של מבקש רישיון ויכולתו לטפל היטב במבוטחים ובעמיתים התלויים בו כגורם מקצועי | החוזר בא לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות שמצאה הרשות בביקורות שערכה
בשנת 2022 שמסתיימת בוצעו כמה מהלכים רגולטוריים משמעותיות לעתיד הכלכלי של החוסכים | אבי רוזנבאום מסביר ובוחן את העיקריים שבהם
לנוכח השינויים שחלו בגיל הפרישה לנשים, הוועדה גם תדון בהצעה להתאים את המקדמים הקבועים בתקנון האחיד בקרנות לגיל הפרישה המעודכן
אבי רוזנבאום, מומחה לחיסכון פנסיוני, מנתח את המשמעויות של הפחתת דמי הניהול למקבלי קצבה ל-0.3% | בצד המעלות שבטיוטת התקנות שהועברה לוועדת הכספים, הוא גם מוצא לא מעט דברים שחסרים בה
בין התיקונים: ביטול ההוראה המחייבת חברה מנהלת של קרן ותיקה וקרן חדשה להשקיע 30% מנכסיה באיגרות חוב מיועדות מסוג "ערד", לצורך יישום מנגנון השלמת תשואה | מוצעות תקנות בקשר לכללי השקעה
התקרה כיום היא 0.5% בקרן פנסיה חדשה מקיפה ו-0.6% בקרן פנסיה חדשה כללית | הממונה ברקת: אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול, מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה
הוועדה המייעצת לממונה הגישה את הדוח הסופי עם המלצותיה | עוד בהמלצות: שיפור שקיפות המידע ושיפור הליכי ההחלטה של ועדות ההשקעה בנוגע להשקעות לא סחירות
 
 
 
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011