שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
ביטוח פנסיוני
 
הוועדה אישרה את ההפחתה בפוליסות ביטוח מנהלים ובקרנות הפנסיה ל-0.3% במקום 0.5% מה-1 בפברואר | הורתה לרשות שוק ההון להגיש חוות דעת משפטית בקשר להפחתה רטרואקטיבית
ההתמחות נועדה להבטיח את הרמה המקצועית של מבקש רישיון ויכולתו לטפל היטב במבוטחים ובעמיתים התלויים בו כגורם מקצועי | החוזר בא לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות שמצאה הרשות בביקורות שערכה
בשנת 2022 שמסתיימת בוצעו כמה מהלכים רגולטוריים משמעותיות לעתיד הכלכלי של החוסכים | אבי רוזנבאום מסביר ובוחן את העיקריים שבהם
מהמחקר של אוניברסיטת בן גוריון שנערך בקרב בני 55-64 עולה כי לדוחים את הפרישה בשלוש שנים צפויה תוספת הכנסה של 25%, 9% לבחירת פנסיית שארים נכונה ו-5% לבחירת הכנסה מובטחת לעשר שנים
לנוכח השינויים שחלו בגיל הפרישה לנשים, הוועדה גם תדון בהצעה להתאים את המקדמים הקבועים בתקנון האחיד בקרנות לגיל הפרישה המעודכן
אבי רוזנבאום, מומחה לחיסכון פנסיוני, מנתח את המשמעויות של הפחתת דמי הניהול למקבלי קצבה ל-0.3% | בצד המעלות שבטיוטת התקנות שהועברה לוועדת הכספים, הוא גם מוצא לא מעט דברים שחסרים בה
בין התיקונים: ביטול ההוראה המחייבת חברה מנהלת של קרן ותיקה וקרן חדשה להשקיע 30% מנכסיה באיגרות חוב מיועדות מסוג "ערד", לצורך יישום מנגנון השלמת תשואה | מוצעות תקנות בקשר לכללי השקעה
התקרה כיום היא 0.5% בקרן פנסיה חדשה מקיפה ו-0.6% בקרן פנסיה חדשה כללית | הממונה ברקת: אנו מוודאים כי כלל הפורשים לפנסיה ייהנו מהנחה מובטחת בדמי הניהול, מה שיוביל להעלאה בקצבאות הפרישה
הרגולטור, המוסדיים והמפיצים מתכנסים לאירוע המרכזי של השנה | אות מפעל חיים יוענק לצבי סטפק, מייסד מיטב דש
בנוסף למנכ"ל הפניקס ולמנכ"ל כלל ביטוח הופיעו ביום השני והאחרון להתכנסות הוועדות המקצועיות, בכירים נוספים מעולמות הביטוח, החא"ט והפיננסים | הזוכים בקטגוריות השונות יוכרזו בוועידת עדיף,27-28 בדצמבר
עלייה של 102.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד שבה נרשם רווח כולל בסך 285 מיליון שקלים | הרווח ברבעון השלישי: כ-140 מיליון שקלים לעומת 312 מיליון שקלים ברבעון ה-3 של 2020
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל של כ-80 מיליון שקלים | הגידול ברווח נובע בעיקר מתשואות גבוהות שהחברה השיגה בשוקי ההון וכן מעליות ערך בהשקעות פיננסיות בלתי סחירות
הוועדה המייעצת לממונה הגישה את הדוח הסופי עם המלצותיה | עוד בהמלצות: שיפור שקיפות המידע ושיפור הליכי ההחלטה של ועדות ההשקעה בנוגע להשקעות לא סחירות
הסוכנים שגויסו הינם בתחומים פנסיוני, פיננסי וסיכונים | החברה ערכה כנס לסוכנים החדשים בו הציגה את תחומי הפעילות העסקית
הזוכים בקטגוריות השונות יוכרזו במהלך שני ימי שידור ועידת עדיף ההיברידית ב-27 וב-28 בדצמבר | אות מפעל חיים יוענק בוועידה לצבי סטפק, מייסד מיטב דש
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011