שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
ביטוח פנסיוני
 
חברת הדירוג אשררה דירוג מנפיק +ilAA עם תחזית יציבה לחברת הביטוח | הדירוג של הראל ביטוח ממשיך להיתמך במעמדה העסקי המוביל כחברת הביטוח הגדולה בישראל, עם פעילות ביטוח וניהול נכסים מגוונת
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד של כ-93.5 מיליון שקלים | רווחי השקעות וקיטון בהפסד החיתומי עשו את ההבדל | רווח של כ-18.1 מיליון שקלים ברבעון השלישי לעומת הפסד של כ-24.2 מיליון בתקופה המקבילה ב-2022
3.1% לקופות הגמל הכלליות ו-3.2% לקרנות הפסיה המקיפות עד גיל 50 | מדובר על תפנית חדה לעומת התשואות הממוצעות השליליות באוקטובר: 2.4%- לתעשיית הקופות ו-2.16%- לקרנות המקיפות במסלול עד גיל 50
התקופה המקבילה אשתקד הסתיימה בהפסד כולל של כ-248 מיליון שקלים | גידול של 280% ברווח ברבעון השלישי: כ-151 מיליון שקלים בהשוואה לכ-40 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2020
יוארך ייפוי כוח מתמשך לבעל רישיון | ההנחיות הן גם בקשר לטיפול בפניות נפגעי המלחמה וקרוביהם, החזר פרמיה ורצף ביטוחי לרכב מגויס, יישוב תביעות בביטוח דירה שאינה תפוסה ודחיית מועדי דיווחים
לעומת 219 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרווח ברבעון השלישי 270 מיליון שקלים בהשוואה ל-182 מיליון ברבעון המקביל ב-2022 | הרווחיות נובעת בעיקר מרווחיות חיתומית גבוהה בפעילויות הליבה של הקבוצה
מדובר על קיטון ברווח הכולל בהשוואה ל-599 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל השפעת גורמים שאינם תפעוליים | גידול ברווח ברבעון ה-3 ל-217 מיליון שקלים לעומת 62 מיליון שקלים ברבעון ה-3 אשתקד
רווח כולל של כ-397 מיליון שקלים לעומת הפסד של כ-359 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד | מגמה דומה גם ברבעון השלישי | הסיבות: שיפור רווחיות פעילויות הליבה והשפעות ריבית שהביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות
בחברה מסבירים כי שולחן העבודה מאפשר לסוכנים לבצע מגוון רחב של פעילויות, בהן הפקת דוחות ומסמכים, שליחת בקשות וקבלת סטטוס הטיפול בפניות שונות של לקוחותיהם
התקופה המקבילה אשתקד הסתיימה בהפסד כולל בסך 855 מיליון שקלים | השיפור בתוצאות נבע בעיקר מההתאוששות בשוקי ההון ומהפסד חריג הנובע מיישום חוזר לוחות התמותה בתקופה המקבילה אשתקד
יורם לביאנט, חבר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, מסביר שמדובר בתיקון עוול לחיילים שאחרי שחרורם ייענשו בפגיעה קשה בחיסכון הפנסיוני שלהם, שעשויה להגיע בצאתם לגמלאות לכ-120 אלף שקלים
חובות קרנות הפנסיה מתעצמות דווקא בימים אלו ולנוכח העובדה כי עובדים מוצאים לחל"ת, מפוטרים או נמצאים במילואים, שאז מטבע הדברים מופסקות ההפרשות לקרן הפנסיה, דבר הגורר לעיתים לאיבוד כיסויים ביטוחיים
הקרנות במסלול עד גיל 50 רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 2.16% ותשואה שלילית ממוצעת של 1.94% במסלול לגילי 50-60 | מור מדורגת ראשונה בשני המסלולים עם תשואות שליליות של 1.63% ו-1.52% בהתאמה
המועד הנוסף יהיה בסוף מרץ או בתחילת אפריל 2024 | הרשות גם תאפשר הרשמה מאוחרת לנבחנים ב-14 בדצמבר - עד ליום 8 בדצמבר 2023
ההקלות למבוטחים הן בתחומי ביטוח שונים | ההקלות לסוכנים מתמקדות בהפחתת הנטל הכלכלי: ביטול עלויות השימוש במסלקה הפנסיונית וביטול אגרת רישיון סוכן יחיד/תאגיד לשנת 2024 | רשות שוק ההון בוחנת את הפנייה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011