שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
הנחיות וחוזרים
מדובר על הארכה שלישית מאז פרסמה רשות שוק ההון עמדת אי אכיפה ב-2 בדצמבר 2020 בעקבות התפשטות מגפת הקורונה | גם הפעם הודיעה הרשות כי תעניק ארכה נוספת רק אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת
ההתמחות נועדה להבטיח את הרמה המקצועית של מבקש רישיון ויכולתו לטפל היטב במבוטחים ובעמיתים התלויים בו כגורם מקצועי | החוזר בא לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות שמצאה הרשות בביקורות שערכה
בין התיקונים: ביטול ההוראה המחייבת חברה מנהלת של קרן ותיקה וקרן חדשה להשקיע 30% מנכסיה באיגרות חוב מיועדות מסוג "ערד", לצורך יישום מנגנון השלמת תשואה | מוצעות תקנות בקשר לכללי השקעה
דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2020 סוקר בהרחבה את פעילות הרשות – בפיקוח על הגופים המוסדיים ובהגנה על החוסכים והמבוטחים, אבל גם מלמד על רפורמות ורעיונות שבהתהוות
הרשות הבהירה כי ההיתר יוארך רק אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות כתוצאה מחזרת הגבלות משמעותיות על מפגשים פיזיים | יחד עם זאת תמשיך לקדם חקיקה שתאפשר ייעוץ בערוצים דיגיטליים
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר בה מוצע כי בדומה למצב בקרנות הפנסיה, ניתן יהיה למשוך כספים מקופת גמל רק אם נותקו יחסי עובד-מעסיק בין העמית לאותו המעסיק או שהעמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת זקנה
כניסת משווקים לאתר תתבצע באמצעות מערכת הזדהות ממשלתית בלבד ותתועד במערכות רשות שוק ההון
ענת כנפו תבור, סמנכ"ל קרן הפנסיה והתפעול בחברה, ציינה בכנס מעסיקים של עדיף: יש צוותי חשיבה שיושבים ובוחנים בצורה רצינית את ההשפעה של המכרז החדש
היעדים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: שוק תחרותי, קידום חדשנות, מיצוי זכויות פנסיוניות, מידע זמין, אמין ואיכותי לחוסך, התייעלות בקרב השחקנים, תשתית טכנולוגית מתקדמת | סקירה מקיפה
תכנית 'פנסיה 2025' שפורסמה היום נועדה ליעל את התהליכים ואת סנכרון המידע בין כל הגורמים הפועלים בשוק הפנסיוני | המטרה: המידע לחוסך יהיה עדכני ושקוף, וימוצו זכויות המס המגיעות לו על פי חוק
אורי קיסוס, מנכ”ל מור גמל, הסביר בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף כי במור ממתינים לתנאי המכרז והוסיף: “מה שעשינו בגמל נוכל לעשות גם בפנסיה” | בילין לפידות בוחנים את האפשרות
ב-1 במרץ ייכנס לתוקפו התיקון לחוזר צירוף לביטוח, הקובע כי סוכן יצטרך לדווח למועמד לביטוח על זיקתו לחברה מסוימת אם הכנסתו מאותה חברה גבוהות מ-40% | ההוראה נדחתה פעמיים אך תיכנס עתה לתוקפה
סוכני הביטוח פנו לבית המשפט לעניינים מנהליים על מנת לחייב את הפיקוח לקבל את חוות הדעת כחלק ממתן הרישיון | בלשכת סוכני הביטוח שואפים: תקפות לכל החלטה לרישיון לגופים נוספים
עוד הודיעו ברשות שוק ההון כי בעקבות תגובות מהשוק וכדי למצות את הדיונים נדחו לשנה הבאה גם הוראות להעברת מידע מבעל רישיון למעסיק ולגוף מוסדי לאופן חלוקת כספים בין קופות גמל
מבדיקת PIL בראשות מורלי דורי עולה כי בשנה שזה עתה מסתיימת פורסמו 195 הסדרות | בענף הבריאות פורסמו בתחום הבריאות 28 הסדרות לעומת 6 בלבד בשנת 2019
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011