שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
אשראי
 
הסתכמו בכ-72.5 מיליון שקלים לעומת כ-54.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים גדל הסתכם בכ-34.7 מיליון שקלים לעומת כ-16.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד
בהשוואה לכ-11.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד | רשמה גידול של כ-21% בהכנסות הריבית לכ-42.3 מיליון שקלים, וירידה בגודל תיק האשראי לכ-1.383 מיליארד שקלים בהשוואה לכ-1.476 מיליארד ברבעון המקביל ב-2022
זאת כדי להקל על תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה | במסגרת עסקאות הריפו יקבל בנק ישראל מהגופים בטוחות סחירות: אג"ח ממשלתיות, מק"מ ואג"ח תאגידיות בקריטריונים מסוימים
חברת הדירוג מציינת שבססח מובילה את שוק ביטוח האשראי המסחרי בישראל ונהנית מחוסן פיננסי הודות להלימות הון גבוהה ולתכנית ביטוח משנה מקיפה - ומציינת את תמיכתן של אליאנץ טרייד וקבוצת הראל שהיא בבעלותן
ידווחו על הפיגור לאחר 60 ימים במקום לאחר 30 ימים, במטרה לאפשר לציבור שהות מספקת להסדרת התחייבויותיו מול נותני האשראי, ולמנוע דיווח על פיגורים בתשלומי הלוואות שנבעו מסיבות טכניות שונות
מציגה ברבעון השלישי 2023 גידול של כ-53% בהכנסות (ברוטו, NON-GAAP) שהסתכמו לכ-24.5 מיליון שקלים | יתרת תיק האשראי גדלה רבעון השלישי בכ-19% לכ-744 מיליון שקלים | מדובר על תוצאות לא מבוקרות ולא סקורות
השת"פ עם לשכת סוכני הביטוח יוכל לסייע בפרויקט המסלקה הפיננסית, כאשר קו אשראי חיצוני יכול להיות אחד הפתרונות ללקוחות עסקיים ואחרים לאחר ניתוח תוצאות המסלקה, שיעבור על ידי סוכן חבר הלשכה
יספק למערכת הבנקאית הלוואות מוניטריות לתקופה של שנתיים בריבית משתנה של ריבית הבנק פחות 1.5 נקודות אחוז, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים שפדיונם נפגע בשיעור של לפחות 25% כתוצאה מהמלחמה
יו"ר קבוצת הראל יאיר המבורגר: אנו מאמינים בפוטנציאל העסקי המשמעותי הקיים בישראכרט ובכך שהעסקה צפויה להערכתנו לייצר להראל תשואה נאה לאורך זמן על ההון העצמי ותגוון את עסקי הראל
זאת כאשר מתחילת השנה ועד סוף בספטמבר העניקה החברה אישורים לעסקאות ייצוא בסך של כ-8.4 מיליארד שקלים | מרבית העסקאות שבוטחו בחודש האחרון היו בחקלאות, תקשורת, תשתיות ועסקאות ביטחוניות
רשות התחרות לא מוכנה לאשר את העסקה בתנאים הנוכחיים, ומבקשת ארכה עד ה-1 בדצמבר למתן התייחסותה | ישראכרט מסרבת לארכה, הראל בוחנת משמעויותיה
חברת הדירוג פרסמה את השלכות מלחמת חרבות ברזל על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידיה | "ענף הביטוח חשוף באופן ישיר להשפעות המלחמה על הפעילות הכלכלית במשק באמצעות מספר מוקדי סיכון מרכזיים"
שלוש חברות כרטיסי האשראי פרסמו הודעה משותפת באשר לשירות ייעודי לטובת משפחות הנרצחים, החטופים והנעדרים
המוקד הייעודי של הפניקס זמין בנושאים אישיים והומניטריים, מעבר למערכי השירות והתפעול השוטף | מגדל מציעה לעובדיה סיוע במצבי חרדה ומצוקה
המימון הוא לצורך המשך פרישת רשת הסיבים האופטיים של IBC | מדובר על מימון נוסף של מגדל במסגרת שת"פ עם חברת תשתיות התקשורת במסגרתו העניקה בין 2020 ל-2023 אשראי מצטבר בהיקף של כ-700 מיליון שקלים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011