חפש לפי שם חברה:
חפש לפי סוג חברה:
לחץ ובחר סוגי חברות
חפש לפי תחום פעילות:
לחץ ובחר סוגי חברות
1
אחראי, על פי חוק, על כל עסקי ביטוח הנעשים בארץ. אחראי על קביעת מדיניות עידוד החיסכון והתאמתו לצרכי המשק הלאומי וטעמי הפרטים. אחראי על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ותאום בין האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות; רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך.
 
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. הבנק נוסד בדצמבר 1954, ומקום מושבו בירושלים - בקריית בן גוריון, בקרבת משכן הכנסת, בית המשפט העליון ומשרדי הממשלה.
הבנק הוא עצמאי, ויעדיו ודרכי פעילותו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת 2010. מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה וצמצום פערים חברתיים ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
רחוב בנק ישראל פינת רחוב קפלן, ירושלים, 91007
 
משרד עורכי דין המתמחה בייצוג וייעוץ בתחום המשפט מסחרי, דיני ביטוח וחסכון ארוך טווח, חוזי ביטוח מסחרי וחוזי ביטוח סיכונים מיוחדים, רגולציה, דיני עבודה, עסקאות מקרקעין ודיני ספורט.
 
רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק. יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה חשבונאים, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהל.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
כנפי נשרים 22, ירושלים, 95464
 
הבורסה לניירות ערך מובילה את שוק ההון הישראלי ותורמת לכלכלה ולחברה, באמצעות אספקת תשתיות מתקדמות למסחר וסליקה, תוך ראייה כלל משקית ושמירה על מצויינות. הבורסה פועלת למיצובה כמרכז לגיוס הון ולמסחר בניירות ערך של חברות מישראל ומרחבי העולם
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
אחד העם 54, תל אביב, 65202
 
המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
לבד מגמלאות בכסף נותן המוסד לביטוח לאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לקשישים.
המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.
הביטוח הלאומי מסייע גם בפיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון קשישים, נכים, נוער וילדים במצוקה.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
העלייה 1, קריית הלאום, ירושלים, 95440
 
רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי, הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית מסים בישראל. היא מעסיקה כ-5,500 עובדים.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
בנק ישראל 5, קרית הממשלה החדשה, ירושלים, 91950
 
1
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011