חפש לפי שם חברה:
חפש לפי סוג חברה:
לחץ ובחר סוגי חברות
חפש לפי תחום פעילות:
לחץ ובחר סוגי חברות
1
2
3
4
5
אחראי, על פי חוק, על כל עסקי ביטוח הנעשים בארץ. אחראי על קביעת מדיניות עידוד החיסכון והתאמתו לצרכי המשק הלאומי וטעמי הפרטים. אחראי על ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל, באמצעות חקיקה, הסדרה ותאום בין האגפים השונים במשרד האוצר ורשויות נוספות; רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך.
 
לשכת סוכני ביטוח בישראל נוסדה בתל אביב לפני 55 שנים והיא מהווה את הגוף היציג והמייצג של סוכני הביטוח בישראל. הלשכה מונה כ­ 3548 חברים, סוכני ביטוח עצמאיים. הלשכה היא עמותה וולנטרית המונהגת על ידי האסיפה הכללית, המועצה הארצית והועד המנהל . ללשכה הנהלה מקצועית שבראשה מנכ"ל הלשכה. בין מטרותיה העיקריות של הלשכה כפי שהן מוגדרות בתקנון, הינה העמידה על האינטרסים הכלכליים ועל משמר המקצוע ורמתו למען הגנת ענייניו של המבוטח, קיום פיקוח וביקורת מקצועיים והפעלתם של כללי נוהג מחייבים ועקרונות אתיקה מקצועיים: שיפור רמתם המקצועית של סוכני הביטוח לרבות רמת ההתמחות של העתידים להיות סוכני ביטוח.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
המסגר 18, תל אביב, 67776
 
מכללת עדיף, נוסדה בכדי להגביר את הידע והמקצוענות בתחומי הביטוח והפיננסים.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
, תל אביב, 56910
 
אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאוגד כעמותה רשומה אצל רשם העמותות. באגוד חברים מרבית המבטחים הפועלים בישראל בענפי הביטוח הכללי ובענף הביטוח הימי. כל מבטח ישראלי שיש לו רשיון ביטוח באחד מהענפים האמורים רשאי להצטרף כחבר באגוד. פעילות האגוד ממומנת באמצעות דמי חבר שמשלמים המבטחים החברים באגוד. האגוד לא נועד למטרת רווחים ואינו מחלק רווחים לחבריו.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
שד' רוטשילד 39, תל אביב, 66883
 
איגוד קופות הגמל כולל חברות מנהלות פרטיות לחיסכון ארוך טווח בישראל, באפיקי קופות גמל וקרנות השתלמות.
חברי האיגוד מנהלים חיסכון ארוך טווח בהיקף כספי של מעל 220מיליארד ש"ח. האיגוד שם בפניו לקדם את החיסכון הפנסיוני בישראל, להגביר את המודעות והחשיבות לחיסכון לטווח ארוך, לרבות ההטבות להם זכאים העמיתים החוסכים לטווח הרחוק.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
החשמונאים 84, תל אביב, 61200
 
איגוד שמאי ביטוח בישראל הינו גוף השמאות היציג הגדול ביותר בישראל, מבחינת מספר השמאים המאוגדים בו הפעילים בענפי שמאות רבים ברחבי הארץ.
חברי האיגוד הם שמאים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים העובדים ו/או מופעלים ע"י משרדי שמאים ברחבי הארץ, חלק מהשמאים, עוסקים ביותר מענף אחד.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
גרשון 18, תל אביב, 61571
 
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. הבנק נוסד בדצמבר 1954, ומקום מושבו בירושלים - בקריית בן גוריון, בקרבת משכן הכנסת, בית המשפט העליון ומשרדי הממשלה.
הבנק הוא עצמאי, ויעדיו ודרכי פעילותו נקבעו בחוק בנק ישראל משנת 2010. מטרותיו הן שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהשגת יעדי הממשלה בעיקר בתחומי הצמיחה והתעסוקה וצמצום פערים חברתיים ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
טלפון:  לחץ לצפיה במספר
כתובת:
רחוב בנק ישראל פינת רחוב קפלן, ירושלים, 91007
 
1
2
3
4
5
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011