ראשי
»
»
קופת גמל
קופת גמל
שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, ואשר מתנהלים על פי תקנות מס הכנסה הנוגעות בדבר, המאפיין קופת גמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה השתתפות סדירה בתשלומים לקופה חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים לזכותו בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אתו חלק של השתתפות המעביד, וכן קיום התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל. משך תקופת החיסכון בקופת גמל לעצמאיים נקבע ל-15 שנה, אך אשה מעל גיל 55 או גבר מעל גיל 60 יכולים להפקיד כסף לחמש שנים בלבד. רווחי ההשקעה של קופות גמל נזקפים לזכות כל חבר אחת לשלושה חודשים. הצורות העיקריות של קופת גמל הן: קרן פנסיה קופה לקצבה, קופה לתגמולים, קופת גמל לפיצויים וקופת גמל למטרה מיוחדת. החוק מתיר לנישום לנכות סכומים מסוימים ששילם לקופת גמל, לקצבה ולתגמולים מהכנסתו החייבת במס. יש לה שני חסרונות בסיסיים: האחד, רמת הנזילות של קופות הגמל היא אפסית, ולא ניתן לממשן בשום מקרה אפילו לא בערכי הפקדה והשני, אין קופות הגמל יכולה לשמש בשום מקרה נכס הניתן לשעבוד או לביטחונות לשם קבלת אשראי.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
רשות שוק ההון מאפשרת לסוכנות הביטוח של ישראכרט לשווק גם קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון | יוסי אנגלמן, הנשיא המכהן של לשכת סוכני הביטוח: יש הבדל מהותי בין מוקדנים שמוכרים פתרון אחיד לעומת סוכן ביטוח
כתב: מערכת עדיף
טיוטת תיקון לחוזר מסלולי השקעה בקופות גמל נועדה להעניק יתרון תחרותי לגופים מוסדיים קטנים, באמצעות מסלול שינוהל על ידי מנהל השקעות חיצוני
כתב: מערכת עדיף
עד התיקון לתקנה 19 עמית בקופת גמל מבטיחת תשואה או מבוטח בפוליסת ביטוח שלא ניתן להגדיל בהן את ההפקדות, היה חייב להפקיד את ההפרש בתכנית אחרת באותה חברה
כתב: מערכת עדיף
על פי הצעת חוק נוספת של ח"כ מיקי לוי, מעסיקים יחויבו לבטח חיילים משוחררים מפני אבדן כושר עבודה ומוות בתום 30 ימים מקליטתם בעבודה | מדובר על תחילת עבודה בשנתיים הראשונות מתום השירות הסדיר
כתב: מערכת עדיף
הכנס נערך לאור השינויים האחרונים בתחום ופרסום חוזרי רשות שוק ההון ורשות המיסים, הנוגעים לפירוק הקופות והעברת הכספים לקופות גמל אישיות על שם העובדים
כתב: מערכת עדיף
בהתאם להסכם IBI צפוי להגיע לאחזקה של עד 35% ממניות החברה הציבורית הלמן-אלדובי בית השקעות | שם חברת הגמל ישונה להלמן-אלדובי-אי.בי.אי גמל ופנסיה | הצפי הוא כי העסקה תושלם במחצית הראשונה של 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
בני גבאי ואור חרוש - סיכום תוצאות ענף הביטוח בשנת 2016
בני גבאי - אור חרוש
27/4/2017
לחץ להורדה
דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני - תיקון - טיוטה - 02.04.2017
3/4/2017
לחץ להורדה
חוזר - הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי
12/7/2015
לחץ להורדה
דחיית ערעור - פסגות נ' לילי לוי - כספים ללא דורש - אישור תובענה כייצוגית
12/7/2015
לחץ להורדה
משרד האוצר: קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר
28/4/2015
לחץ להורדה
משרד האוצר: דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי
28/4/2015
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
וידיאו
17/12/2012
קובי רוזין - מוצר הגמל בעקבות ביטול המקדמים
תגיות:
17/12/2012
ועידת עדיף ה-12: טקס נבחרי השנה 2012
תגיות: ן פנסיה, סוכני ביטוח, ביטוח פנסיוני, שחקנים ומוצרים, מנהלי קרנות וקופות גמל
21/3/2012
ועידת עדיף ה-11: רב שיח - הרפורמה להגברת התחרות - המוצר הפנסיוני
תגיות: רם מנחם, אקסלנס, שחקנים ומוצרים, ועידת עדיף ה-11, אי בי אי (IBI) בית השקעות
1
2
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011