ראשי
»
»
רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך
רשות שהוקמה עלפי חוק ניירות ערך המופקדת על שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. הרשות חייבת להיות גוף אוטונומי ולחבריה אסור שיהיה אינטרס כלשהו בשוק ניירות הערך. החוק מפרט מי יכול ומי שאינו יכול להיות חבר ברשות. פרט לקביעה כללית על תפקיד הרשות אין החוק נותן לרשות סמכויות כלשהן או תפקידים ספציפיים במסגרת הסעיף המתייחס להקמת הרשות. בפועל תפקידי הרשות באים לידי ביטוי בשני תחומים מרכזיים: האחד, כאשר מוצעים לציבור ניירות ערך חייב המציע לעשות זאת על פי תשקיף שהרשות התירה לפרסמו או שהם נסחרים בבורסה, לפרסם דוחות תקופתיים שוטפים ודוחות מידיים על אירועים כלשהם בתאגיד, שיש להם השפעה על שוויים של ניירות הערך שלו, או שעשויה להיות להם השפעה כזו. הרשות מפקחת על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה, על דיווחי החברות הבורסאיות, על קרנות נאמנות ועל מנהלי תיקים ויועצי השקעות. לרשות גם יש סמכות לערוך חקירות בנוגע לעברות לכאורה על חוק ניירות ערך, ובכלל זה עברות הקשורות במסחר בבורסה, כגון נסיונות להשפיע על שערי המניות באופן לא חוקי. חברי הרשות מתמנים על ידי שר האוצר. בארהב הוועדה ידועה בשם securrities and exchange commission ובאנגליה בשם securities and .investment board הרשות לניירות ערך בארהב היא בעלת הוותק והעוצמה הרבים ביותר בתחום זה. היא נוסדה בשנת 1934 לביצוע חוקי ניירות הערך שנחקקו באותה תקופה ושדרשו כי רוב ניירות הערך המוצעים למכירה יירשמו. הרשות מפקחת על הבורסות לניירות ערך, על הברוקרים, כולל אלה העוסקים בשווקים שמעבר לדלפק, יועצי השקעות וגורמים אחרים בענף.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
ברשות מסבירים כי נכסים דיגיטליים הופכים לנכס השקעה עבור מספר גדל של משקיעים קמעונאיים וכשירים
כתב: מערכת עדיף
הצעת החוק עוסקת בהגדלת סמכויות הפיקוח על חתמים ומפיצים; מתן סמכות לקביעת התנאים לביצוע הנפקות ללא פעילות וייעוד מסוים תמורת ההנפקות ומתן סמכות לרשות להקמת פלטפורמות מסחר חדשות
כתב: מערכת עדיף
ההנחיה ניתנה נוכח הריכוזיות החריגה של מדד בנקים וכחלק מההיערכות לקראת פקיעת הוראה זמנית בעניין זה בתחילת אפריל 2021
כתב: מערכת עדיף
ההסכם לשיתוף פעולה בתחומי החדשנת והפינטק מאפשר גישה לשווקים ולהשקעות עבור יזמים וסטארט-אפים מישראל ומאיחוד האמירויות
כתב: מערכת עדיף
רשות ניירות ערך מאפשרת לציבור הרחב להיחשף לאסטרטגיות השקעה הנהוגות במוצרים שכיום חסומים בפניו
כתב: מערכת עדיף
עו"ד הגר, המכהן כמנהל מערך הפיקוח במחלקה לייעוץ משפטי ברשות, יחליף את עו"ד שרה קנדלר שמונתה למנהלת מחלקת תאגידים ברשות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
מידע מקצועי
רשות ניירות ערך: דוח שנתי לסיכום פעילות בענף ניהול התיקים בישראל
רשות ניירות ערך
13/5/2020
לחץ להורדה
רשות ניירות ערך: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוחות הרבעון הראשון 2020
רשות ניירות ערך
11/5/2020
לחץ להורדה
דודו לביא: ניהול תיקים 2.0
דודו לביא
2/6/2019
לחץ להורדה
רשות ניירות ערך: נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות נכון ליום 30.6.2014
רשות ניירות ערך
31/8/2015
לחץ להורדה
הדוח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2014
29/6/2015
לחץ להורדה
מבנה הפיקוח הרצוי בשוק ההון
2/3/2015
לחץ להורדה
1
2
3
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011