ראשי
»
»
הנחיות וחוזרים
הנחיות וחוזרים
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
הרשות מציינת כי קצב השינויים המהיר בעולם הטכנולוגי, כמו גם התלות בכלים טכנולוגיים, יוצרים חשיפות ואיומים חדשים, מספר אירועי הסייבר האמיר בשנים האחרונות וחלה עלייה ברמת התחכום ובפוטנציאל הנזקים
כתב: מערכת עדיף
פרסמה כחלק מהרפורמה בחיסכון הפנסיוני, טיוטת חוזר הכוללת שינוי מסלולי השקעה בחיסכון ארוך טווח | המוסדיים יחויבו להציע, בין היתר, מסלול פסיבי ומסלול השקעות סחיר ללא עמלות הוצאות ישירות בשל ניהול חיצוני
כתב: מערכת עדיף
רשות שוק ההון פרסמה עדכון לחוזר סוכנים ויועצים בנושא תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית | מקבל או מוסר מידע יחויב בתשלום חד פעמי בסך 3,000 שקלים לא כולל מע"מ עבור שירות התחברות לכל כספת
כתב: מערכת עדיף
על פי טיוטת תיקון התקנות, העדכון כולל מענה ראשוני ורחב יותר באירועי קריסת בניינים לצד הרחבת המענה הניתן בעת אירועים בהם הפגיעה בבניין הינה רחבה ונדרש שיקום למבנה גם ללא נזק מהותי לדירה
כתב: מערכת עדיף
דירקטור יוכל להתמנות כמנהל בגוף פיננסי או בתאגיד השולט בגוף פיננסי אם שני הגופים בהם מכהן הדירקטור נשלטים על ידי אותו בעל שליטה
כתב: מערכת עדיף
"החוזר עיגן וחידש במספר עקרונות את אופן ניהול ההתמחות ביחס למתמחים ולמאמנים ושילב הוראות חדשות וחובות שיוטלו על המאמן ועל המתמחים", מציין עו"ד עדי בן אברהם שמסביר את הסעיפים השונים בהוראות החוזר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
חוזר דיווח על אירועי סייבר וכשל טכנולוגי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
24/5/2022
לחץ להורדה
עדכון מפת דרכים לאימוץ תקן חשבונאות בינלאומי מספר 17 (IFRS) – חוזי ביטוח
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
24/5/2022
לחץ להורדה
רשימת מסלולי השקעה טיוטה 19.05.2022
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
19/5/2022
לחץ להורדה
ניהול מסלולי השקעה בקופת גמל- טיוטה 19.05.2022
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
19/5/2022
לחץ להורדה
טיוטת תיקון חוזר ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
10/5/2022
לחץ להורדה
טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון), התשפ"ב-2022
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
10/5/2022
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
שאלות ותשובות
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011