ראשי
»
»
קופת גמל
קופת גמל
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
ברירת המחדל הנוכחית, מסלול בסיכון מועט, משפיעה לרעה על היקף החיסכון בתום התקופה | הוועדה אימצה את הצעת החוק של הח"כים ינון אזולאי ומשה ארבל
כתב: מערכת עדיף
הקמפיין שעלה בערוצים 12 ו-13 בטלוויזיה ובשלטי חוצות, מעודד את הציבור לפנות לסוכני הביטוח לצורך ההפקדה
כתב: מערכת עדיף
המטרה: לאפשר משיכת קצבה ולמצות את הטבות המס שגלומות במוצר | בטיוטת התיקון גם מוצע לאפשר ניוד לעמיתים בקופות גמל להשקעה או לעמיתים שיש להם יתרת חוב לקופת הגמל בשל הלוואה
כתב: מערכת עדיף
מדובר במסלול בפיקוח הלכתי מטעם בד"צ העדה החרדית ירושלים | בהראל מציינים כי בשוק ההשקעות והחיסכון המפוקח הלכתית מנהלת כיום החברה כשני מיליארד שקלים
כתב: מערכת עדיף
הלמן-אלדובי בלט גם בגמל יחד עם מנורה מבטחים, כששני הגופים רשמו אמנם תשואה שלילית, אך כזו הקרובה ביותר לאפס | יתר הגופים יציגו תשואה שלילית שיכולה להגיע גם ליותר מ-2.5%
כתב: מערכת עדיף
בסוף יוני הגיע מספרם ליותר מ-34 אלף לעומת כ-9,500 בחציון הראשון של 2017 | הכנסות החברה שמרו על יציבות והסתכמו בכ-53.5 מיליון שקלים | גידול של כ-3 מיליארד שקלים בהיקף הנכסים המנוהלים ל-47.7 מיליארד
1
2
3
4
5
6
7
 
מידע מקצועי
הלמן-אלדובי - דוחות כספיים רבעון 2 2018
הלמן אלדובי
29/8/2018
לחץ להורדה
עמדת ממונה - איסור גביית דמי טיפול בהלוואות
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
4/12/2017
לחץ להורדה
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות()תיקון מס'...(, התשע"ח- 2017
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
4/12/2017
לחץ להורדה
תזכיר חוק: קופת גמל להשקעה
3/3/2016
לחץ להורדה
מדריך לפנסיה צוברת בשירות המדינה
נציבות שירות המדינה, האגף הבכיר לפרישה וגימלאות
26/1/2015
לחץ להורדה
טבלת השוואה: קופות גמל ענפיות - אפריל 2012
3/6/2012
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011