ראשי
»
»
ביטוח סיעוד
ביטוח סיעוד
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
כמו בפעמים הקודמות, כך גם הפעם, רשות שוק ההון מנמקת את הדחייה, בין היתר בשל טענות למורכבות ביישום ההוראות
כתב: מערכת עדיף
המודל יבוסס על אומדן מיטבי, שמטרתו איזון ארוך טווח בין דמי הביטוח המתקבלים מהמבוטחים לבין עלות הסיכון הביטוחי של המבוטחים | ברובד המורחב תתבסס התכנית על פרמטרים שונים לתמחור
כתב: מערכת עדיף
ההוראות אמורות היו להיכנס לתוקף ביולי 2021, אך הן נדחו בשל טענות למורכבות ביישומן | מועד התחילה של ההוראות כבר נדחה בעבר מסיבה דומה
כתב: מערכת עדיף
נגד דקלה נטען שהיא מפרה את הוראות הדין בכך שהיא מפצלת את הפעולות היומיומיות (ADL) לפעולות משנה ומעניקה ניקוד לפי מבחן כמותי בניגוד להגדרת "מקרה ביטוח סיעודי" הקבועה בחוזרי המפקח על הביטוח
כתב: מערכת עדיף
רייטן נפטר במהלך חג השבועות | הצטרף לענף הביטוח אחרי קריירה צבאית, החל את דרכו כסוכן ולאחר מכן היה סמנכ"ל בשתי חברות ביטוח | על תרומתו לתחום סיפר בעבר: לקחתי נושא שהיה זניח והצבתי אותו בקדמת הבמה
כתב: מערכת עדיף
בלשכת סוכני הביטוח תקפו את הרשות וטענו כי היא שולחת את אוכלוסיית התובעים הסיעודיים, שרובה בקבוצת סיכון, לבקש מסמכים מקופות החולים | הפיקוח: הלשכה לא מחוברת לשטח, אנו מחפשים להקל על המבוטחים
1
2
3
4
5
6
7
8
 
מידע מקצועי
תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
9/9/2021
לחץ להורדה
תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ספקים מעריכים בביטוח סיעודי
26/4/2020
לחץ להורדה
תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ספקים מעריכים בביטוח סיעודי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
25/6/2019
לחץ להורדה
רשות שוק ההון - תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
28/11/2018
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011