ראשי
»
»
ביטוח דירה
ביטוח דירה
יטוח דירה מתחלק לשני מרכיבים עיקריים: האחד, ביטוח המבנה; והשני, ביטוח התכולה. אפשר לעשות את שני הביטוחים בפוליסה אחת ואפשר לפצל אותם בין שתי פוליסות ולבטח אותם אצל שני מבטחים שונים. פוליסות ביטוח הדירה הן פוליסות תקניות שאישר המפקח על הביטוח. הכיסוי הבססי זהה בכל חברות הביטוח ואפשר להוסיף כיסויים אבל לא לגרוע.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
מרכז המחקר והמידע של הכנסת מספק נתונים מעניינים על מספר ביטוחי דירה בישראל, הפרמיה השנתית המשולמת, מספר המבנים המסוכנים | וגם: השוואה בין ישראל למדינות בעולם
כתב: מערכת עדיף
סגן בכיר לממונה על שוק ההון הוסיף בישיבת ועדת הכלכלה שדנה בהיערכות המדינה לקריסת מבנים, כי נבחן מודל דומה למודל ה"טוטאל לוס" ברכב
כתב: מערכת עדיף
החברה לעדיף: "סיבת הקריסה שנקבעה על ידי דוח מהנדס העירייה ודוח פיקוד העורף הינה בלאי, שאינו כלול בפוליסות הביטוח השונות; AIG הייתה הראשונה להתגייס לעזרת הלקוחות לפנים משורת הדין"
כתב: מערכת עדיף
על פי טיוטת תיקון התקנות, העדכון כולל מענה ראשוני ורחב יותר באירועי קריסת בניינים לצד הרחבת המענה הניתן בעת אירועים בהם הפגיעה בבניין הינה רחבה ונדרש שיקום למבנה גם ללא נזק מהותי לדירה
כתב: מערכת עדיף
התשתית תאפשר ללקוחות להצטרף ישירות מהנכסים הדיגיטליים של סוכני הביטוח ובכך, לדברי החברה, הדבר מקל על עבודת הסוכנים מול לקוחותיהם
כתב: מערכת עדיף
בעקבות קריסת בספטמבר 2021 התעוררה מחלוקת חריפה בשאלת האחריות לכיסוי הביטוחי | הצעות לפתרונות יש, אבל לכל אחת מהן השלכות משמעותיות מבחינה ביטוחית, כספית ואפילו לאומית
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
טיוטת תיקון חוזר ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
10/5/2022
לחץ להורדה
טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון), התשפ"ב-2022
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
10/5/2022
לחץ להורדה
מחשבון ביטוח דירה של משרד האוצר
9/2/2016
לחץ להורדה
טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד - נזקי מים בביטוח דירה
7/1/2016
לחץ להורדה
פס"ד: האחריות לקיומו של תת ביטוח
28/10/2015
לחץ להורדה
פס"ד: זכאות לפיצוי כספי נוסף לפוליסה
20/8/2015
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
שאלות ותשובות
שלום, האם חוקי מבחנתי למכור למבוטח ריידר ביטול השתתפות עצמית בביטוח דירה לא כולל רעידת אדמה ונזקי טבע
1
וידיאו
21/2/2016
הכנס השנתי ה-10 בענף הביטוח הכללי | הסדרת תחום נזקי המים בענף ביטוח דירה - אוהד מעודי
תגיות: ביטוח כללי, משרד האוצר, ביטוח רכוש, ביטוח דירה, סוכני ביטוח, אוהד מעודי
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011