ראשי
»
»
יועצים פנסיונים
יועצים פנסיונים
בעל רישיון שהוסמך לתת ייעוץ פנסיוני על פי חוק. ייעוץ פנסיוני מוגדר כמתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, כעמיתשכיר, כעמיתעצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו. היועץ מחוייב בנאמנות ללקוח בלבד ולא לבנק, לחברת ביטוח, לקרן פנסיה או לקופת הגמל. הוא מחוייב להציג ללקוח את המוצר המתאים לו ביותר מכלל המוצרים המצויים בשוק. לאחר שהמערכת הבנקאית נפרדה מבעלותה על קופות הגמל וקרנות הנאמנות אפשר לקבל בבנק ייעוץ אובייקטיווי עלידי יועצים בנקאים שהוכשרו לכך. ניתן לקבוע פגישה עם היועץ הפנסיוני בסניף הבנק כדי שבמהלכה ייבחן היועץ את צרכיו של האדם, את העדפותיו ואת התוכניות השונות שלו כשהוא נעזר בדוחות השנתיים שמספקות קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל. עלפי ניתוח המצב ימליץ היועץ, במידת הצורך, לבצע שינויים בכיסוי הפנסיוניהביטוחי של הלקוח. היועץ רשאי לקבל עמלת הפצה מהגוף שאת מוצריו ימכור.
כתבות
כתב: מערכת עדיף
יורם לביאנט, חבר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, מסביר שמדובר בתיקון עוול לחיילים שאחרי שחרורם ייענשו בפגיעה קשה בחיסכון הפנסיוני שלהם, שעשויה להגיע בצאתם לגמלאות לכ-120 אלף שקלים
כתב: מערכת עדיף
מדובר על מועד כניסה לתוקף של שינוי כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה חדשה (מקיפה/כללית) ובאורכה לתקופת הסדר ריסק זמני אוטומטי ותקופת שמירת היקף כיסוי ביטוח חלף הפחתת שכר מבוטח
כתב: מערכת עדיף
פרסמה עמדת אי אכיפה בה מוסבר כי נוכח שינוי הפעילות בסניפים, שחלקם נסגרו וחלקם פועלים באופן מצומצם, נפגעה יכולת הבנקים לקיים פגישות ייעוץ פרונטליות עם לקוחותיהם ואין להם אפשרות שרת לקוחות מיועצים
כתב: מערכת עדיף
בין היתר תוקן חוזר חידוש חוזה ביטוח, מסלולי השקעה וניתנו הקלות לגופים מוסדיים בדיווחים שלהם לרשות
כתב: מערכת עדיף
בין היתר בנושאים של שירות לקוחות, תחומי ביטוח שונים, טיפול במבוטחים שנפגעו מהאירועים, התאמות בניהול ההשקעות, ניהול סיכונים ואיסור הלבנת הון | הייעוץ הפנסיוני הדיגיטלי חוזר לבנקים
כתב: מערכת עדיף
בעקבות ריבוי הנופלים והנרצחים במלחמה, פנתה הלשכה לממונה על שוק ההון בהצעה לקבוע הוראות שעה בשל חוסר הוודאות סביב זכות היורשים בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהם צבורים גם כספי פיצויים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשעת חירום - אוקטובר 2023
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
23/10/2023
לחץ להורדה
רשות שוק ההון - חוזר אופן הצגת העלות השנתית הצפויה לעמית או למבוטח
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
23/7/2023
לחץ להורדה
מבקר המדינה - היבטים בפנסיה הצוברת ובשוק ההפצה הפנסיוני - ביקורת מעקב
משרד מבקר המדינה
24/11/2022
לחץ להורדה
מגזין יוני
22/6/2022
לחץ להורדה
כללים בנוגע להתמחות נאותה
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
4/4/2022
לחץ להורדה
שירות סוכנים ויועצים ללקוחות - הוראת שעה
26/4/2020
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
שאלות ותשובות
האם אדם שעד עתה היה עמית בקרן פנסיה, יכול לעבור ביוזמת המעסיק או ביוזמת העובד לחיסכון פנסיוני בביטוח מנהלים, שהרי שניהם ישלמו פחות לסעיף תגמולים.

האם המצב ההפוך יכול להתקיים- בו עובד שהיתה לו פוליסת ביטוח מנהלים, דורש לעבור לקרן פנסיה, כי אז יופרש לו יותר לתגמולים.
האם יש צורך בשינוי הפרשות, על פי ההפרשות של צו הרחבה פנסיה חובה למבוטחים בביטוח מנהלים הפרשות העומדות על % 18.33 + אובדן כושר עבודה?
למי שייכים הרווחים על כספי הפיצויים - למעביד או לעובד?
במצב בו יש בקופת הפיצויים מעל לחבות העובד, האם המעביד יוכל לבקש את יתרת הרווחים?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
וידיאו
14/10/2015
תמורות בשיווק ובייעוץ פנסיוני | יואב גפני
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, יואב גפני, ייעוץ פנסיוני, מתכננים פיננסיים
14/10/2015
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | עופר נוריאל
תגיות: ר נוריאל, יועצים פנסיונים, הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים
14/10/2015
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | אתי אלישקוב
תגיות: צים פנסיונים, הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, אתי אלישקוב, מתכננים פיננסיים
1
2
3
4
5
6
7
8
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011