שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
בתי השקעות
 
הקרנות הפסיביות הובילו עם גיוס של כ-4.1 מיליארד שקלים | קצב הפדיונות בתעשייה האקטיבית המסורתית שהואץ על רקע המלחמה, התמתן מאוד והסתכם בכ-0.8 מיליארד שקלים לעומת 3.3 מיליארד שקלים באוקטובר
3.1% לקופות הגמל הכלליות ו-3.2% לקרנות הפסיה המקיפות עד גיל 50 | מדובר על תפנית חדה לעומת התשואות הממוצעות השליליות באוקטובר: 2.4%- לתעשיית הקופות ו-2.16%- לקרנות המקיפות במסלול עד גיל 50
יוארך ייפוי כוח מתמשך לבעל רישיון | ההנחיות הן גם בקשר לטיפול בפניות נפגעי המלחמה וקרוביהם, החזר פרמיה ורצף ביטוחי לרכב מגויס, יישוב תביעות בביטוח דירה שאינה תפוסה ודחיית מועדי דיווחים
מדובר בעלייה של כ-75% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד | הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עמדו על כ-478.4 מיליון שקלים – עלייה של כ-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
לעומת 79.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | ברבעון השלישי הסתכם הרווח ב-50.8 מיליון שקלים בהשוואה ל-26.6 מיליון ברבעון המקביל ב-2022 | הגידול ברווח נובע מעלייה בהכנסות וברווחיות מפעילויות המגזרים
ביולי האחרון כבר מכרה פסגות קרנות נאמנות בהיקף כולל של כ-11.1 מיליארד שקלים לקבוצת הפניקס תמורת כ-200 מיליון שקלים
הכנסות החברה הסתכמו בסוף ספטמבר בכ-191 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-184 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרווח לפני מס: כ-43 מיליון שקלים, לעומת כ-40 מיליון שקלים בסוף ספטמבר 2022
בהשוואה לרווח נטו של כ-5.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב-2022 | ההכנסות מדמי ניהול הסתכמו בסוף ספטמבר בכ-313.8 מיליון שקלים, לעומת 194.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד
לעומת כ-172 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הרווח הכולל ברבעון השלישי הסתכם בכ-38 מיליון שקלים לעומת כ-51 מיליון שקלים ברבעון המקביל של 2022 | החברה תחלק דיבידנד בסך 28 מיליון שקלים
ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו ההכנסות בכ-299 מיליון שקלים | הרווח הנקי הסתכם בכ-40 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-32 מיליון שקלים ברבעון המקביל ב-2022 | החברה תחלק דיבידנד בסך 10 מיליון שקלים
מנהלי השקעות בכירים ומומחים מובילים בתעשיית הפיננסים יפזרו את הערפל וישתפו במידע ובכלים שיסייעו להתגבר על מכשולים בתקופה של חוסר ודאות | הכנס ישודר בשעות 10:00-13:00 | ההשתתפות בכנס היא ללא עלות
הקרנות במסלול עד גיל 50 רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 2.16% ותשואה שלילית ממוצעת של 1.94% במסלול לגילי 50-60 | מור מדורגת ראשונה בשני המסלולים עם תשואות שליליות של 1.63% ו-1.52% בהתאמה
מדובר בבקשה של רשות שוק ההון שהובאה לאישור כטיוטת צו שפרסם האוצר | איגוד בתי ההשקעות תומך בדחייה אך מתנגד להקמת מערכת העברת מידע חדשה שלטענתו יקרה ומורכבת, במקום להישען על המסלקה הפנסיונית
חברות ביטוח מתבקשות לדווח על השפעות אפשריות של המלחמה על הסיכונים הביטוחיים אליהם הן חשופות וכיצד הן נערכות להתמודדות אתם
המסמך מדגיש את החשיבות במתן גילוי מקיף ושימושי למשקיעים על השפעות המלחמה על המצב העסקי של התאגידים במסגרת הדוחות לרבעון השלישי לשנת 2023 ובמסגרת דיווחים מידיים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011