שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
לוח אירועים
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
זינוק בהשווה לתשואות הממוצעות ב-2020: 5.86% בישנות ו-5.63% בחדשות | הבכורה של הפניקס: תשואה שנתית של 17.40% בישנות ו-15.33% בחדשות
16.48%במסלול עד גיל 50 ו-13.77% במסלול לגילי 50-60, בהשוואה ל-6.73% ו-5.95% בהתאמה ב-2020 | הבולטות ב-2021: הפניקס אקסלנס (17.75% - עד גיל 50) ואיילון מיטב דש (16.62% – גילי 50-60)
בכנס לבחינת איכות הפנסיה בישראל שערך מכון קסירר העריך הממונה כי הדירוג של ישראל צפוי לעלות | פרופ' דן וייס, ראש מכון קסירר, מייחס את הדירוג לרמת הביטחון הגבוהה שהחוסכים יזכו ליהנות מפנסיה בגיל מבוגר
התשואה הממוצעת בפנסיה מקיפה במסלול עד גיל 50: 15.5% | "2021 הייתה שנה מוצלחת מאוד למשקיעים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שנה שבה נרשמו עליות שערים עוצמתיות בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים"
מסלול עד גיל 50: תשואה ממוצעת של 0.02%, בטווח שנע מתשואה שלילית של 0.22% ל-0.30% | גילי 50-60: תשואה ממוצעת של 0.07%, בטווח תשואות שבין תשואה שלילית של 0.15% ל-0.36%
נסיגה לעומת אוקטובר שבו רשמו הפוליסות הישנות תשואה ממוצעת של 1.98% והחדשות 2.15% | הכשרה דורגה ראשונה בנובמבר עם 0.95% בישנות ו-0.26% בחדשות
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד של כ-0.6 מיליון שקלים | סך ההכנסות עלו בתקופת הדוח לכ-89.1 מיליון שקלים בהשוואה לכ-40.8 מיליון בתקופה המקבילה ב-2020, גידול של כ-118%
הגידול בשיעור של 145% לעומת הרווח הכולל בתקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה
תשואות קופות הגמל המנייתיות איבדו כ-1% בממוצע והקופות הכלליות כ-0.5% | ג'רום פאואל, שדיבר על הצורך בצמצום קצב רכישות האג"ח ועל עלייה באינפלציה, גרם לירידות שערים בארה"ב ביום האחרון של נובמבר
חלק מההפסד נובע מ'שיפוי לקבל' ממיטב דש בסך 29 מיליון שקלים בעקבות פסק הדין נגד מיטב דש גמל שבה מחזיקה איילון ב-20% | רווח של כ-25 מיליון שקלים ב-9 החודשים הראשונים, לעומת הפסד של כ-53 מיליון בתקופה המ
עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד | בנטרול הפרשת סכום התביעה בסך כ-423 מיליון שקלים, הרווח הנקי בתשעת החודשים הסתכם בכ-141 מיליון, עלייה של 88% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
עלייה של כ-36% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד | בתשעת החודשים הראשונים נרשם רווח כולל לפני מס בסך 54 מיליון שקלים – גידול של 64% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-18.4 מיליון שקלים, עלייה של כ-52% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
מספר העמיתים בקרנות הפנסיה עלה בכ-67.7% בהשוואה לסוף הרבעון השלישי אשתקד ל-316,815 | המנכ"ל יאיר לוינשטיין: בתוצאות הרבעון טרם באים לידי ביטוי המהלכים שאנו מובילים במסגרת המיזוג עם פסגות
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח כולל של כ-494 מיליון שקלים | הגידול ברווח מוסבר ביישום מתמשך של התכנית האסטרטגית ותרומת כל אחד מארבעת מנועי הצמיחה שהוגדרו | התשואה להון: 25.1%
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011