שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
לוח אירועים
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
סקירה של מיטב דש לאוגוסט מראה כי לצד המשך מגמת הגיוסים בקרנות האקטיביות המסורתיות והקרנות הפסיביות המחקות, נרשמה מגמה של יציאת כספים מהקרנות הכספיות ויציאת כספים חריגה מקרנות הסל הפסיביות
זאת לעומת הפסד בתקופה המקבילה אשתקד| הרווח הנקי צמח ברבעון השני עומד על 3.0 מיליון שקלים לעומת 1.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד
תגובת הרשות: "בעתות משבר לא ניתן לעסוק בניהול סיכונים, שכן משבר הינו התממשות הסיכון; קיימה ניטור רצוף של כלל הגופים המוסדיים במהלך המשבר" | בדוח רשימת הקלות והתאמות רגולטוריות שניתנו על ידי הרשות
גידול של כ-96.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד | הכנסות החברה הסתכמו ב-353.1 מיליון שקלים לעומת כ-211 מיליון שקלים ברבעון המקביל בשנה שעברה
ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח של 314 מיליון שקלים | ההון העצמי של החברה גדל ל- 5.3 מיליארד שקלים
זאת לעומת הפסד של כ 77.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד
החברה מדווחת על רווח כולל של 797 שקלים לרבעון השני | הפניקס: תוצאות אלו מבטאות את יכולות הקבוצה אשר ממוקדת בצמיחה ויצירת ערך לאורך זמן
לעומת כ-2.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-150 מיליון שקלים במחצית הראשונה
הרווח הכולל אחרי מס הסתכם בחציון הראשון בכ-97.8 מיליון שקלים וברבעון השני בכ-52.3 מיליון | התשואה להון במונחים שנתיים: 24.2% בחציון הראשון, 25.1% ברבעון השני
התשואה להון במונחים שנתיים עמדה בחציון הראשון על שיעור של כ-24.1%, לעומת שיעור שלילי של כ-12.1% בתקופה המקבילה ב-2020 | גידול של כ-48% לכ-6.574 מיליארד שקלים בפרמיות שהורווחו ברוטו
היקף הנכסים המנוהלים עלה לכ-196 מיליארד שקלים, בין היתר הודות לגיוס קופות מפעליות בהיקף של כ-25.3 מיליארד שקלים ולרכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקלים
בתקופה המקבילה אשתקד נרשם הפסד כולל בסך 60 מיליון שקלים |ברבעון השני: רווח כולל של כ-334 מיליון שקלים לעומת כ-503 מיליון ברבעון המקביל 2020 - ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים)
הפוליסות הישנות השיגו תשואה ממוצעת של 0.21% והחדשות 0.04% | הכשרה הקדימה את האחרות עם תשואה של 0.54% בישנות, מנורה מבטחים בחדשות עם 0.39%
לראשונה מזה כמה חודשים נרשמה תשואה שלילית לחלק מהקרנות | איילון מיטב דש ממשיכה בהובלה במסלולי עד גיל 50 וגילי 50-60
הסתכם בכ-1.134 מיליארד שקלים | ברבעון השני נרשם רווח נקי של 20.2 מיליון שקלים לעומת כ-6 מיליון ברבעון המקביל ב-2020 | המנכ"ל מיכה אבני: יישום מוצלח של המדיניות בה נקטנו בשנת הקורונה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011