שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
רגולציה
 
לוח אירועים
ראשי
»
רגולציה
 
לדברי הרשות, הרובד המורחב שנכנס לתוקף ב-2021, טרם נמכר | הדחייה נועדה להקל על הקופות ועל חברות הביטוח
תגמולי הביטוח החודשיים למבוטח ששוהה בביתו יופחתו בכ-10% | בוטלה הדרישה לנטילת סיכון מינימלית של 20% על ידי חברת הביטוח | עמית גל: מהלך כואב ולא פשוט, אבל נדרש והכרחי כדי למנוע פגיעה קשה יותר במבוטחים
זאת יחד עם ההודעה על חידוש הביטוח | רשות שוק ההון פרסמה את הטיוטה נוכח מצב המלחמה ומתכונת הפעילות המצומצמת של חברות הביטוח
יוארך ייפוי כוח מתמשך לבעל רישיון | ההנחיות הן גם בקשר לטיפול בפניות נפגעי המלחמה וקרוביהם, החזר פרמיה ורצף ביטוחי לרכב מגויס, יישוב תביעות בביטוח דירה שאינה תפוסה ודחיית מועדי דיווחים
התזכיר קובע מגבלה על בנק בעל היקף פעילות בינוני, שחלקו 10%-5% מהמערכת הבנקאית, לשלוט בחברת כרטיסי אשראי, מה שימנע מהבינלאומי הראשון המחזיק היום 28% מכאל, לרכוש את מניות דיסקונט בחברה (72%)
ועדת הכספים דנה היום במצב שוק ההון והבורסה בעקבות המלחמה | יוזמי הדיון חברי הכנסת אליהו רביבו ואורית פרקש הכהן מציינים כי על הרגולטורים ומשרד האוצר לדווח על מצב השווקים והבורסה וכיצד יש לעודד השקעות
העותר, שרכש מהראל וממגדל פוליסות אובדן כושר עבודה, טען כי בשל חקיקת חוק גיל פרישה ב-2004, שבו נקבע גיל 67 כגיל פרישה במקום 65, היה עליהן להמשיך ולשלם לו תגמולי ביטוח עד הגיעו לגיל 67
הבקשה שהוגשה גם נגד הראל הסתיימה בהסדר פשרה | הבקשות נגד הבנקים מזרחי טפחות, לאומי, הפועלים ודיסקונט הסתיימו בהסתלקות מהתביעות
זאת נוכח הצרכים הדחופים של מערכת הבריאות בצל המלחמה | המועד האחרון הוא יוני 2024
באמצעות המערכת של רשות המסים יוכלו כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף, בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה, ובהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה במחזור העסקאות
מדובר בבקשה של רשות שוק ההון שהובאה לאישור כטיוטת צו שפרסם האוצר | איגוד בתי ההשקעות תומך בדחייה אך מתנגד להקמת מערכת העברת מידע חדשה שלטענתו יקרה ומורכבת, במקום להישען על המסלקה הפנסיונית
ידווחו על הפיגור לאחר 60 ימים במקום לאחר 30 ימים, במטרה לאפשר לציבור שהות מספקת להסדרת התחייבויותיו מול נותני האשראי, ולמנוע דיווח על פיגורים בתשלומי הלוואות שנבעו מסיבות טכניות שונות
ההקלות למבוטחים הן בתחומי ביטוח שונים | ההקלות לסוכנים מתמקדות בהפחתת הנטל הכלכלי: ביטול עלויות השימוש במסלקה הפנסיונית וביטול אגרת רישיון סוכן יחיד/תאגיד לשנת 2024 | רשות שוק ההון בוחנת את הפנייה
מסרה כי מתקיימים מגעים אינטנסיביים ורצופים בינה לבין רשות התחרות, תוך שהיא פועלת לספק מענה בלוח זמנים מזורז לסוגיות משמעותיות לדעת רשות התחרות, ובכלל זה חששות הרשות בקשר ל"הלוואת מקס"
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011