שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
רגולציה
 
לוח אירועים
ראשי
»
רגולציה
 
בטיוטה שפרסמה הרשות מוסבר כי הארכת תוקף התקנות נועדה לשמור על הכיסוי הביטוחי של עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום או צומצמה או הסתיימה העסקתם
בטיוטת חוזר שנייה שפרסמה בעניין העברת כספים למבטחי משנה מחוץ לישראל, גם מוצע להפחית את היקף הבטוחה הנדרש במקרה של כתב אשראי מתאגיד בנקאי והתאמתו להיקף הבטוחה הנדרש כפיקדון
אלטשולר שחם גמל ופנסיה ומיטב דש גמל ופנסיה משלימות את 4 הקרנות שזכו בהליך של רשות שוק ההון | למצטרפים חדשים לאחת מהקרנות מובטחים דמי ניהול של 1% מהפקדה ועוד 0.22% מהצבירה לתקופה של 10 שנים
רם בלינקוב הוסיף בדיון בנושא הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה: אנחנו רוצים שהקופה תשקיע את כלל ההשקעות על פי שיקול הדעת של מנהלי ההשקעות שלה | דיון נוסף בנושא יתקיים מחר
אמית מרכז עבור לשכת סוכני הביטוח את מיזם הפרישה של רשות שוק ההון, קשת הוא מהמתנגדים הגדולים למהלך | השניים התארחו באולפן עדיף TV והציגו את עמדותיהם כלפי המיזם, הרשות והלשכה
המודל יבוסס על אומדן מיטבי, שמטרתו איזון ארוך טווח בין דמי הביטוח המתקבלים מהמבוטחים לבין עלות הסיכון הביטוחי של המבוטחים | ברובד המורחב תתבסס התכנית על פרמטרים שונים לתמחור
המתווה סוכם בין שר האוצר לח"כיות מהקואליציה לקראת ההצבעה בכנסת על התקציב וחוק ההסדרים | יינתנו, בין היתר, מענקים ייחודיים לנשים מוחלשות, תוגדל קצבת הבטחת הכנסה ותינתן תוספת תקציב להכשרות מקצועיות
תגובת הרשות: "בעתות משבר לא ניתן לעסוק בניהול סיכונים, שכן משבר הינו התממשות הסיכון; קיימה ניטור רצוף של כלל הגופים המוסדיים במהלך המשבר" | בדוח רשימת הקלות והתאמות רגולטוריות שניתנו על ידי הרשות
כניסת משווקים לאתר תתבצע באמצעות מערכת הזדהות ממשלתית בלבד ותתועד במערכות רשות שוק ההון
המובילות במדד השירות בחיסכון הפנסיוני: אלטשולר שחם והפניקס - בפנסיה, ילין לפידות - בגמל, הפניקס ומנורה בביטוח חיים משולב חיסכון | בביטוח - שיפור קל בכל המוצרים, לצד ירידה משמעותית בזמני המענה
הרשות מפרסמת את עמדתה ביחס להצעה ומציעה גם להחריג גופים קטנים מאיסור פעילות בניגוד עניינים - בכל הנוגע לשירותי תיווך הניתנים לצד שירותי מידע
מוטב שכל עמית וחוסך, שכיר או עצמאי, ללא קשר לחובת הנאמנות של הגופים המוסדיים כלפיו, ירים טלפון לסוכן או לסוכנת הביטוח שלו ויבחן את זכויותיו הביטוחיות והפנסיוניות
המנהל המיוחד של עמיתים מתייחס להחלטה לבטל את הפחתת הזכויות על פעילות הקרנות הוותיקות
השופטת התייחסה גם ל"שבי הרגולטורי" שבו לדבריה קשרי הרגולטור והחברות המפוקחות חזקים יותר מהאינטרס של החוסך הבודד | מיטב דש: החלטה שגויה, מתכוונים לערער
אם תהיה בין הזוכות במכרז הקרנות הנבחרות תפעל מור גמל להגיש בקשה לרשות שוק ההון לקבלת רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה, וכן תפעל להקמת קרן פנסיה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011