שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
רגולציה
 
לוח אירועים
ראשי
»
רגולציה
 
ח"כ יעקב מרגי יזם את הדיון שיתקיים מחר בשל רצונו של אלפרד אקירוב להשיג שליטה בחברה | "חשש שהרחבת השליטה בחברת כלל יש בה להביא לפגיעה בכספי הציבור המושקעים בחברה"
בפגישות בהן עלו נושאים נוספים, השתתפו גם יו"ר הוועדה האלמנטרית שי שדה, יו"ר ועדת ההיגוי במגזר הלא יהודי עאדל מחאג׳נה, היועץ המקצועי עו״ד יניב מאיר ולוביסט הלשכה לירן בן הרוש
יו"ר הרשות ענת גואטה: אסדרת תחום שירותי התשלום יחד עם תחילת פעילותם של נותני שירותי מידע פיננסי, צפויה לצמצם את הריכוזיות ולהגביר את התחרות במערכת הפיננסית
חברת ביטוח בצרפת טענה שחיסון מרצון נחשב התאבדות וסירבה לשלם תגמולים לאחר שהמבוטח מת מחיסון קורונה | מה הייתה עמדת בית המשפט בתביעה שהגישה המשפחה? | עו"ד עדי בן אברהם מסביר על הדין הישראלי
על פי ההצעה עצמאי יקבל 430 שקלים עבור כל יום בידור רטרואקטיבית מחודש יולי 2021 | ועדת העבודה והרווחה דורשת להעלות את הסכום | קריאה לא להחשיב ימי בידוד כימי מחלה
בין הפגמים: אי דיווח לממונה במועד ע"י ועדת הביקורת, שימוש בחוות דעת של שמאי המצוי בניגוד עניינים, נוכחות אסורה של המנכ"ל בדיוני ועדת הביקורת | רשות שוק ההון טרם החליטה על עמדתה הסופית בקשר לממצאים
החברות הגיבו להחלטה של ועדת הכספים של הכנסת לאשר את הפחתת תקרת דמי הניהול בפוליסות ביטוח מנהלים ובקרנות הפנסיה ל-0.3% במקום 0.5% מה-1 בפברואר 2022
הוועדה אישרה את ההפחתה בפוליסות ביטוח מנהלים ובקרנות הפנסיה ל-0.3% במקום 0.5% מה-1 בפברואר | הורתה לרשות שוק ההון להגיש חוות דעת משפטית בקשר להפחתה רטרואקטיבית
בדיון שקיימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת פירט נציג של משרד הכלכלה על הכשרות מקצועיות מותאמות, בשיתוף מעסיקים, לנשים בגילאי 50-60 | הוועדה תעקוב אחרי יישום מנגנוני ההגנה שנכנסו לחוק ההסדרים
כך בנייר מדיניות חדש שפרסם ברקת בתחומי האינשורטק והטכנולוגיה פיננסית חדשנית | הסיבה: לאפשר לגוף המוסדי פיתוח מיזמי אינשורטק התואמים את פעילותו גם במקרים בהם הם התאגדו מחוץ לישראל
ההתמחות נועדה להבטיח את הרמה המקצועית של מבקש רישיון ויכולתו לטפל היטב במבוטחים ובעמיתים התלויים בו כגורם מקצועי | החוזר בא לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות שמצאה הרשות בביקורות שערכה
בשנת 2022 שמסתיימת בוצעו כמה מהלכים רגולטוריים משמעותיות לעתיד הכלכלי של החוסכים | אבי רוזנבאום מסביר ובוחן את העיקריים שבהם
מחקר של חברת Tax:On מצא כי העלייה החדה ביותר בהחזרי המס היא בשכבות הגיל של הצעירים
לנוכח השינויים שחלו בגיל הפרישה לנשים, הוועדה גם תדון בהצעה להתאים את המקדמים הקבועים בתקנון האחיד בקרנות לגיל הפרישה המעודכן
התיקונים הם בתחום התביעות, צירוף לביטוח, טיפול בפניות ציבור ומתן שירות על ידי הגופים המוסדיים | נוספה חובת דיווח בדבר טיפול באוכלוסייה זו לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011