אבא הלל 12, רמת גן, 52008
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
4/8/2022
כתב: מערכת עדיף
ועדת הביקורת והדירקטוריון של ווישור אישרו את המינוי של EY וכעת נותר להמתין לאישור האספה הכללית של בעלי המניות שתתכנס החודש | EY הוא משרד רואה החשבון המבקר של איילון
3/8/2022
כתב: מערכת עדיף
הטיוטה כוללת ממצאים שמרביתם נדונו בטיוטת דוח ביקורת האובדנים | לטענת הרשות, כלל הממצאים מהווים פגיעה באמון מבוטחי החברה ולהפרת עקרונות תום הלב ויישוב תביעות הוגן | איילון צפויה לעיצום כספי גבוה
3/7/2022
כתב: מערכת עדיף
הסכום מהווה 67% ממניות חברת הביטוח | משפחת ברק השקיעה כ-260 מיליון שקלים וכעת היא חלק מגרעין השליטה בקבוצת הביטוח | משפחת בן ישי השקיעה כ-20 מיליון שקלים בווישור גלובלטק
29/6/2022
כתב: מערכת עדיף
בין ווישור גלובלטק לבין מנהל העיזבון לאחזקות לוי רחמני נחתם עדכון שלישי להסכם הרכישה: התמורה הופחתה בכ-15 מיליון שקלים לכ-447.6 מיליון וכן הוגדלה הלוואת המוכר | השלמת העסקה צפויה מחר
29/6/2022
כתב: מערכת עדיף
בני המשפחה ובכירי איילון השתתפו בטקס המרגש שנערך לזכרו של מייסד הקבוצה
27/6/2022
כתב: מערכת עדיף
רשות המסים הודיעה על מיסוי המיזוג ובכך הושלמו כל התנאים המתלים | רשות שוק ההון העניקה בחודש שעבר רישיון מבטח לחברה הממוזגת
27/6/2022
כתב: מערכת עדיף
ווישור טענה להפרש ניכר בין נתוני יחס כושר הפירעון של איילון ביטוח נכון לסוף 2021, לבין הנתונים שהוצגו לה בעסקה לרכישת עד כ-67% ממניות איילון אחזקות | דרשה לפעול לתיקון הפער, אחרת תשקול את ביטול העסקה
26/6/2022
כתב: מערכת עדיף
באיילון, שמחזיקה ב-20% מהון המניות, מסבירים: החברה לא נהנתה מתשואה להון מהשקעה זו | המנכ"ל שרון רייך: צעד נוסף במטרה להביא לשינוי מגמה חיובי בתוצאותיה העסקיות של איילון
20/6/2022
כתב: מערכת עדיף
איילון ביטוח העמידה זו השנה השלישית ברציפות את מוקדי שירות הלקוחות שלה לטובת גיוס התרומות | המנכ"ל שרון רייך: סכום המשקף את הערבות ההדדית המופלאה שקיימת כאן בישראל
14/6/2022
כתב: מערכת עדיף
200 מעובדי החברה התנדבו לסייע במאמץ גיוס התרומות ויקבלו את השיחות מהתורמים | הסכום שיגויס יסייע בהמשך פיתוח מערך השירותים שמעניק הארגון לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011