עזה 29, ירושלים,
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
מאמרים נוספים
 
פנסיית נכות וביטוח אובדן כושר עבודה
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מוגבל, וכי יש ליידע את העמיתים מפני הסיכון שבהסתפקות בכיסוי זה| בזכות הסוכן יכולים המעסיק והעובד לבחור את תכניות הביטוח המתאימות ביותר
07/06/2017 19:09
העולם הפנסיוני משתנה בקצב מהיר. רפורמות רבות מאוד חלות בתחום ועמן חבות המעסיקים לעובדיהן. הנייר סופג הכל והתיקונים הרבים, כמו תיקון 12, תיקון 13 ותיקון 16, מחייבים התאמות ויישומים רבים. גם רפורמת תקנות התשלומים וממשק המעסיקים טרם מיושמת במלואה, כלומר פיזור הכספים וצביעתם באופן הנכון בקופות החיסכון השונות של העובדים.

אחרי המבול
1/6/2016
עם שוך הזעם והסערה, החיות שהעלה נח (הרגולטור) לתיבתו, כלומר הרפורמות, ימשיכו להפרות זו את זו כיד הדמיון, אבל הגורם האנושי-מקצועי (סוכני הביטוח) עלול לקרוס. אלגוריה ציורית אודות מציאות עגומה במיוחד
 אינני מחדש רבות בנושא היווצרותו של כאוס בכל התחום הפנסיוני, כפי שטוענים רבים, אולם בצד אותן רפורמות ראוי גם לשים לב למשתנים משפיעים נוספים, כגון פסיקה אחרונה מעניינת של בית הדין הארצי לעבודה. 

סיפור המעשה: ביום 9.1.2017 ניתן פסק דין בעע (ארצי) 45568-11-13, שעניינו: הגדרת הנכות בתקנון קרן פנסיה. המדובר בעובד שתבע את קרן הפנסיה מבטחים לאחר שאיבד את כושר עבודתו. במוקד הדיון עמדה הגדרת המונח "נכה" בתקנון קרן הפנסיה, שזו לשונה: "עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו וכתוצאה מכך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו או הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים, והכל כפי שיקבע על ידי הוועדה הרפואית". 

המבוטח טען מנגד כי במידה ואיבד את כושר עבודתו ומצא עבודה אחרת עליה להתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו גם יחד. זאת בניגוד למה שנקבע בתקנון הקרן, שבה קריטריון אחד בלבד מספיק כדי שאותה עבודה אחרת תתאים לו. המבוטח טען כי בכך עלולה להיפגע ההכנסה לה היה זכאי טרם נפגע, אך ללא הואיל: בית המשפט אימץ את עמדת קרן הפנסיה, שנתמכה גם על ידי הממונה על רשות שוק ההון. משמע: הוא דחה את טענת התובע לפיה העבודה צריכה לענות על כל אמות המידה האמורות. 

בסיפא לפסיקתו נתן בית הדין את דעתו להשלכות המקרה ונדמה כי דעה זו מחייבת תשומת לב מכל העוסקים בתחום הביטוח הפנסיוני. כך נכתב: "תוצאת פסק הדין...הינה קשה... למרות שחלה ירידה משמעותית בהכנסתו... הוא אינו זכאי לתשלום... משמעות הדברים היא שרכישת ביטוח בקרן הפנסיה עשויה להקנות ביטוח חלקי בלבד בנסיבות בהן נפגעת יכולתו של העמית להמשיך לעסוק בתחום העיסוק המסוים שבו עבד בעבר, וכפועל יוצא מכך נגרמת לו גם ירידה משמעותית בהכנסות, כפי שהיה מקרה זה... על פני הדברים נראה שלפחות חלק מעמיתי קרנות הפנסיה אינם מודעים לכך שביטוח הנכות במסגרת הביטוח הפנסיוני מקנה להם ביטוח חלקי. 

נוכח האמור, נראה שיש מקום לשקול דרכים ליידע את עמיתי קרנות הפנסיה בדבר מהות והיקף הזכאות לפנסיית נכות, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם ולשקול אם לרכוש ביטוח נוסף, למקרה שמצב בריאותם ימנע מהם להמשיך לעבוד בעיסוקם הספציפי ויגרום לירידה בהכנסתם". 

חשיבתו של סוכן הביטוח מתעצמת

דומה כי לא ניתן להפריז בחשיבות קביעת בית הדין הארצי לעבודה, לפיה הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה הינו מוגבל וכי יש ליידע את העמיתים מפני הסיכון שבהסתפקות בכיסוי זה. עוד כדאי לשים לב כי גם בית הדין הארצי לעבודה מכיר בפער שבין הכיסוי הביטוחי בגין נכות שבקרן הפנסיה לבין הכיסוי הרחב יותר הנמצא בפוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה, לרבות לאחר עדכון הקווים המנחים לתכניות אובדן כושר עבודה החל ממאי 17. 

משכך, ראוי וצריך להבין כי במצב זה יש להביא לידיעת העובדים את המשמעויות הנלוות לסיכון הכרוך בכיסוי החלקי בלבד בפנסיית הנכות וכי ייתכן שיש להוסיף לכיסוי זה פוליסה לאובדן כושר עבודה. 

על כן, וזוהי נקודה מהותית נוספת: חשיבותו של סוכן הביטוח, הגורם המקצועי האישי שעומד לרשות המעסיקים והעובדים. בזכות הניסיון, הידע והמומחיות הנרכשת של הסוכן משולמים מדי שנה מיליארדי שקלים למבוטחים ולעמיתים בגין מקרי ביטוח כדוגמת אובדן כושר עבודה, בריאות וריסק. בזכות הסוכן יכול המעסיק ויכול העובד לבחור את תכניות הביטוח המתאימות ביותר, עם הכיסויים הנכונים והרחבים ביותר, בהתאם להוראות ובהתאם לצרכים ולמאפיינים. במציאות המשתנה, המביאה עמה תביעות ודרישות חדשות, בצד אתגרים משמעותיים בחובת המעסיק להבטחת זכויותיו הסוציאליות של העובד, חשיבותו של הסוכן אף מתעצמת. 

בסופו של יום, או שיש לך סוכן ביטוח – או שאתה לבד.

* הכותב הינו לשעבר נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

)המאמר פורסם במגזין מעסיקים של עדיף - מאי 2017)
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011