האורן 12, מגשימים, 56910
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
סלינגר. "חשש למשוא פנים"
כתבות נוספות
 
חברות הביטוח עתרו לבג"ץ: הליך מכרז קרנות ברירת המחדל פגום – להורות לבטלו
התאחדות חברות הביטוח יחד עם מגדל מקפת הגישו עתירה בת 159 עמודים | "הממונה בחרה לחשוף את האמת ולא להצניע עוד את טעמו האמיתי: לחלק (שלא כדין) את השוק מחדש"
הכתובת הייתה על הקיר: התאחדות חברות הביטוח עתרה היום (ג') לבג"ץ נגד מכרז קרנות ברירת המחדל החדש, בטענה כי הוא מפלה את קרנות הפנסיה הגדולות, או כפי שהן מכונות בעתירה, הקרנות המנוסות, ומעדיף את קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות. בהתאחדות מבקשים מבית המשפט העליון צו על תנאי המורה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, לנמק מדוע לא יבוטל במלואו מסמך "הליך קביעת קרנות נבחרות" וכן צו ביניים, המשעה את תוקפו של עמדת הממונה המפרטת את הכללים עד להכרעה בעתירה החדשה, ובכלל זה את ההכרזה על קרנות הפנסיה שנבחרו על ידי הממונה כקרנות נבחרות בהתאם להסדר החדש. עוד מבקשת ההתאחדות להורות על קיום דיון דחוף בעתירתה. העתירה הוגשה יחד עם מגדל מקפת.
 
הערכה: דמי הניהול במכרז ה-2 של קרן ברירת המחדל יתקבעו סביב אלה שהוצעו בטיוטה - 1.5% ו-0.1%
9/8/2018
הפקטור השלילי שהוענק שוב לקרנות הגדולות, יחד עם הגדלת מספר הזוכות ל-4, יאפשרו לבתי ההשקעות להיבחר גם עם הצעות גבוהות מהרף המינימלי | העדר הצבירה בקרנות הקטנות עשוי להקפיץ את דמי הניהול מההפקדה ל-2.5%
בחברות הביטוח טוענים כי ההליך נעשה במחטף בתום הקדנציה של המפקחת, תוך התעלמות מוחלטת מבקשת השופטים שניתנה במהלך העתירה הקודמת לבג"ץ, להביא את הנושא לחקיקה.

"עיון בהסדר מושא עתירה זו מלמד, כי הממונה בחרה לחשוף את האמת ולא להצניע עוד את טעמו האמיתי: לחלק (שלא כדין) את השוק מחדש, תוך הסטת עמיתים ונכסים מקרנות הפנסיה המנוסות אל קרנות הפנסיה הקטנות, תוך קידום עסקי הפנסיה של בתי ההשקעות, והכל ערב עזיבתה של הממונה את תפקידה. כדי להבטיח זאת, הממונה אף הרחיבה יש מאין את סמכותה ועיגנה בהסדר החדש תמריצים שונים, בדמות הבטחת שיעור דמי ניהול של 0.3% למקבלי קצבת זקנה שיפרשו בקרן במהלך תקופת הזכייה", הוסבר בעתירה.

"עיון במסמך הרשמי (עמדת הממונה – מ.ע.) מלמד כי הממונה בחרה להתעלם מהערות ההתאחדות לטיוטת המסמך, לא שעתה להוראות בית המשפט והוסיפה להתעלם מביקורת מבקר המדינה... לצורך בחינת שיעורי דמי הניהול המוצעים על ידי החברות המנהלות, יראו את שיעורי דמי הניהול המוצעים על ידי קרנות הפנסיה המנוסות כך שיתווסף להן פקטור שלישי בשיעור של 0.5% להפקדות ו-0.05% לצבירה; היינו פקטור זה מביא לתוספת ניכרת של כמחצית (50%) משיעור דמי הניהול המינימליים מההפקדות והכפלת (100%) דמי הניהול המינימליים מהצבירה", ציינו העותרים. 

עוד נטען כי המכרז תפור וזהות הזוכות ידועות מראש. זאת כיוון שנקבעו כי ארבע קרנות יזכו במכרז כשלקרנות של בתי ההשקעות יתרון תחרותי ידוע, וכך ידועים גם גובה דמי הניהול שיאפשרו להן לזכות. "בהליך קיימת אפליה ברורה בין בתי ההשקעות לחברות ביטוח תוך יצירת אפליה תחרותית בשוק הפנסיה, תוך שנקבע פרמטר בודד של דמי ניהול לזכייה במכרז, מה שמחזק את טענת המכרז התפור", מסבירים בחברות הביטוח.

"תכליתן ותוצאתן של הוראות נוספות אלו ברורות, והן: חלוקה מחדש של שוק הפנסיה בישראל, תוך הדרתן המוחלטת של קרנות הפנסיה המנוסות מההסדר ובחירת ארבע קרנות פנסיה אחרות תחתן; בהליך המתיימר להיות תחרותי. ללמדך, שלא 'טובת העובד' היא שהנחתה את הממונה, אלא רצונה - בדקה ה-90 של כהונתה - לעצב את השוק כראות עיניה, ללא כל דיון והליך ציבורי ראוי ותוך סטייה ממטרות המחוקק", נכתב בעתירה.

כפי שנכתב בשבועון עדיף האחרון, לקרנות הפנסיה הגדולות אין כל יכולת להציע הצעה טובה יותר מזו שתוצע - ככל שתוצע - על ידי מי מארבע קרנות הפנסיה שאינן נמנות עליהן. ארבע אלו תוכלנה להציע דמי ניהול הנמוכים - ולו בשברי אחוזים (ואף רק באחד הרכיבים) - מגובה דמי הניהול המינימליים בתוספת הפקטור השלילי. "ואין כל סיבה עסקית שלא יעשו כן, שהרי שיעור דמי הניהול המינימליים בתוספת הפקטור השלילי, עולה על דמי הניהול הנגבים כיום על ידי קרנות ברירת המחדל שנבחרו מכח ההסדר הקודם ובכך להבטיח את היבחרותן", ציינו בהתאחדות חברות הביטוח.

"הגם שעל פניו ההסדר החדש נועד להקטין את דמי הניהול ולשרת את התכלית המוצהרת של 'טובת העובד', בפועל - עיון בתנאיו מלמד כי חרף האשליה, ארבע קרנות הפנסיה הקטנות (אשר כאן המקום לציין, כי הן חברות גדולות אולם שרק בתחום הפנסיה הן 'קטנות'), תוכלנה להציע מכוחו דמי ניהול מהפקדות בשיעור גבוה של 2.49% ועדיין להבטיח את היבחרותן הוודאית", הוסבר.

"חשש למשוא פנים ופגיעה בעובדים"

העותרים טוענים בנוסף כי "הצבת תנאים אלה - המונעת כל תחרות מעשית - מעלה חשש למשוא פנים בקביעת תנאי המכרז ומתן עדיפות לארבע קרנות הפנסיה הקטנות, שיכולות להיבחר כקרנות נבחרות ככל שירצו ויציעו דמי ניהול במנעד שבין דמי הניהול המינימליים הקבועים בחוזר לבין דמי הניהול המינימליים בתוספת הפקטור שמתווסף לקרנות הפנסיה המנוסות. 

"אם לא די בכך, בענייננו אי מתן הצו לא יגרום נזק כלשהו לציבור העובדים. בדיוק להיפך; שכן, וכאמור, בהתאם להסדר החדש, דמי הניהול שאותם הקרנות שתבחרנה יוכלו להציע (בשיעור של 1.5% מההפקדות ו-0.1% מהצבירה) - גבוהים מדמי הניהול הנגבים כיום על ידי שתי קרנות ברירת המחדל הנוכחיות שנבחרו מכח ההסדר הקודם (המציעות בהתאמה 1.31% ו-1.49% מההפקדות; 0.01% ו-0.001% מהצבירה). מכאן שהותרת המצב בעינו היא שתטיב דווקא גם עם ציבור העובדים", כתבו בהתאחדות.

טוב שם משמן טוב

בחברות הביטוח מעלים טיעון נוסף. "בזאת לא תמה פגיעתה של הממונה בקרנות המנוסות. כאמור, במסגרת ההסדר החדש, הממונה בחרה לשנות את שמן של קרנות הפנסיה שתבחרנה במכרז מ'קרנות ברירת מחדל נבחרות' ל'קרנות נבחרות'. שינוי זה שהממונה ביצעה אינו סמנטי בלבד; מדובר בצעד נוסף של הממונה שנועד לשרת את מטרתה להביא לחלוקה של שוק הפנסיה בישראל, זאת על ידי הדרתן של קרנות הפנסיה המנוסות - שכאמור לעיל אין להן כל סיכוי להיבחר כקרנות נבחרות - והכתרתן המשתמעת בתואר 'קרנות לא נבחרות'", הסבירו בחברות הביטוח.

"כך, מאותתת הממונה לציבור הרחב, עם אילו קרנות פנסיה רצוי שיתקשר (אלה קרנות הפנסיה שנבחרו על ידיה), ועם אילו לא. לפיכך, ההסדר החדש יסב לקרנות הפנסיה המנוסות פגיעה בזכויות יסוד שלהן, שאינה סבירה ואינה מידתית - שגם אינה נעשית בסמכות ומכוח חוק. זאת, משום שההסדר החדש פוגע בחופש העיסוק שלהן ובקניינן ושולל את זכותן לקחת חלק בהליך הבחירה במסגרת תחרות הוגנת ושווה".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011