שד' רוטשילד 39, תל אביב, 6688308
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
כתבות נוספות
 
מכרז קרנות ברירת המחדל החדש: חשש מפני התעצמות הפגיעה ברווחיות החברות המנהלות ובסוכני הביטוח
בכלל ביטוח מציינים: המגמה של ירידה בדמי הניהול, פגיעה ברווחיות ושינוי בנתחי שוק צפויה להימשך והיא תלויה בשיעור דמי הניהול של הקרנות שייבחרו | מגדל: קיטון בכמות המצטרפים ופגיעה ברווחיות של המוצרים

מכרז קרנות ברירת המחדל החדש של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבסיומו ייבחרו ארבע קרנות שיפעלו החל מנובמבר 2018 למשך שלוש שנים, במקום שתי קרנות שנבחרו במכרז הקודם, צפוי להמשיך להשפיע לרעה על החברות המנהלות ועל סוכני הביטוח – ואף להחריף את הבעיה. כך צופה כלל ביטוח בהתייחסות שלה לקרנות ברירת מחדל בדוחות הכספיים לסיכום החציון הראשון של 2018. מגדל, שהתייחסה גם היא לנושא בדוחות הכספיים שפרסמה, צופה כי תימשך הפגיעה ברווחיותה.

דוח הממונה 2017: ירידה של 0.8% בנתח השוק של 5 קרנות הפנסיה הגדולות
15/8/2018
בצל סערת מכרז קרנות ברירת המחדל, דוח הממונה מגלה כי 3 מ-4 הקרנות הקטנות הכפילו את סך ההפקדות שלהן, לכל הפחות | הראל עקפה את מגדל מקפת והתייצבה במקום השני
כלל ביטוח מציינת כי הקריטריון היחיד לבחירת קרנות ברירת המחדל יהיו דמי הניהול שיוצעו על ידי החברות ומפרטת את שיעורם המרבי של דמי הניהול שלא יפחת מ-1% מההפקדות ו-0.05% מהצבירה, תוך ציון העובדה שהמכרז מעניק העדפה בבחירת קרנות ברירת מחדל לקרנות פנסיה שנתח השוק שלהן קטן מ-5%.

כלל ביטוח צופה השפעה רוחבית מהותית על שוק קרנות הפנסיה ומוסיפה כי הוראות המכרז, כולל קשר עם קביעת דמי ניהול כקריטריון מרכזי, הביאו לירידה בדמי הניהול הממוצעים הנגבים בקופות גמל לקצבה ובקרנות השתלמות, לשינוי במודל העסקי של חברות מנהלות, לפגיעה ברווחיותן, ובהתאמה אף הביאו לשינוי בנתחי השוק של המתחרים הקיימים, לרבות כלל פנסיה וגמל. להערכת הגופים המוסדיים בקבוצה, מגמה זו צפויה להימשך והיא תלויה בשיעור דמי הניהול שייקבע על ידי הקרנות שייבחרו".

הגברת התחרות על עמיתים שקרובים לפרישה

עוד מצוין בדוחות הכספיים כי דרישת הנחה בדמי הניהול למקבלי קצבאות צפויה להגביר את התחרות בין הגופים המוסדיים ביחס לעמיתים הנמצאים בסמוך לשלב הפרישה.

באשר לסוכני הביטוח מציינת כלל כי "הקמת קרנות ברירת מחדל צפויה להמשיך ולהשפיע גם על פעילות ומעורבות סוכני ביטוח בשוק באופן שעלול להקשות על הליך השיווק הפנסיוני והשירות לעמית, וכן לחייב מעסיקים שאינם מעוניינים בצירוף עובדיהם לקרנות ברירת מחדל במציאת חלופות להסדרים אלה, ולהשפיע בהתאמה על הגופים המוסדיים".

לדברי כלל, ההשפעה האמורה על פעילות סוכני הביטוח מתעצמת נוכח השפעתם המשולבת של הוראות מכרז קרן ברירת מחדל עם ההוראות בדבר פקיעתם האוטומטית הצפויה, בחודש מרץ 2019, של הסדרי ברירת המחדל ועם ההבהרה בעניין "הליך שיווק פנסיוני", הקובעת שסוכן ביטוח המבצע עסקה (לרבות צירוף) במוצר פנסיוני, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כתנאי לקבלת עמלת הפצה עבור מוצר ואינו זכאי לקבלת עמלת הפצה במקרה של צירוף עמיתים שלא מילאו טופס הצטרפות לקופת גמל (צירוף בדרך של "הסדר לרבים").

כלל מציינת כי מדובר בהערכה לגבי השלכות אפשריות בדבר הקמתן ובחירתן של קרנות ברירת מחדל, ושהיישום בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי ממה שהחברה צופה והדבר תלוי בגורמים שונים, בהם הצעדים שיינקטו על ידי החברות בקבוצה, לרבות התמודדות עם הגברת התחרות בשוק והשינויים בנתחי השוק ובהכנסות הגופים המוסדיים בקבוצה; יחסי הגופים המוסדיים עם המעסיקים והגורמים המפיצים; התנהגות הגופים המוסדיים המתחרים; טעמי העמיתים והמבוטחים והתנהגותם ביחס למוצרים שברשותם; התנהגות המעסיקים וגורמים מתפעלים מטעמם; השלכות רפורמות אחרות בתחום והשפעתם המשולבת עם ההוראות.

"נמשכה השחיקה בשיעור דמי הניהול בשוק"

מגדל מסבירה בדוחות הכספיים, כי ההליך התחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל על ידי מעסיקים התקיים בפועל במקרים ספורים בלבד. עוד היא הוסיפה כי לבחירתן של שתי קרנות ברירת המחדל הנבחרות לא הייתה השפעה משמעותית על היקף דמי הגמולים והנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהול החברה. יחד עם זאת, מציינת מגדל, כי בתקופת הדוח נמשכה השחיקה בשיעור דמי הניהול בשוק, ובכלל זה בקרנות ובקופות שבניהולה. 

באשר לצפוי, מעריכה החברה כי "פקיעתם של כל הסכמי ברירת המחדל שהיו במועד כניסתו לתוקף של חוזר הוראת לעניין בחירת קופת גמל, עלולה להביא, החל מחודש אפריל 2019, להפחתת שיעורי דמי הניהול הנגבים מעמיתים חדשים או מעמיתים קיימים ומפנסיונרים, להקטנת כמות המצטרפים החדשים ולפגיעה ברווחיות של מוצרים אלו".

חברות הביטוח לא הרימו ידיים

קביעת שיעור דמי ניהול מינימליים בתוספת העדפה בבחירת קרנות ברירת מחדל לקרנות פנסיה שנתח השוק שלהן קטן מ-5%, עוררה תרעומת רבה בקרב חברות הביטוח שעתרו עקב כך לבג"ץ. בעקבות העתירה שהגישה התאחדות חברות הביטוח נגד מכרז קרנות ברירת מחדל החדשה, הורה בג"ץ לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שלא לפרסם את זהות הקרנות הזוכות במכרז אך החליט שלא לעצור את המכרז.

בעתירה שהוגשה ב-14 באוגוסט נטען שהמכרז החדש מפלה את קרנות הפנסיה הגדולות ומעדיף את קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות. עוד נטען כי המכרז תפור וזהות הזוכות ידועות מראש. זאת כיוון שנקבע כי ארבע קרנות יזכו במכרז, כשלקרנות של בתי ההשקעות יתרון תחרותי ידוע, וכך ידועים גם גובה דמי הניהול שיאפשרו להן לזכות.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011