אבא הלל 12, רמת גן, 52008
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
ראשי ווישור גלובלטק (מימין): ניצן צעיר-הרים, יוחנן דנינו, אמיל ויינשל | צילום: רמי זרנגר
כתבות נוספות
 
מנהל עזבון לוי רחמני דוחה את טענות ווישור גלובלטק ומתכוון להשלים את העסקה
ווישור טענה להפרש ניכר בין נתוני יחס כושר הפירעון של איילון ביטוח נכון לסוף 2021, לבין הנתונים שהוצגו לה בעסקה לרכישת עד כ-67% ממניות איילון אחזקות | דרשה לפעול לתיקון הפער, אחרת תשקול את ביטול העסקה
מנהל העזבון לאחזקות לוי רחמני ז"ל דוחה את טענות ווישור גלובלטק בקשר לרכישת עד כ-67% ממניות איילון אחזקות, לאחר שווישור טענה לאי התאמה לכאורה ביחס כושר הפירעון (דוח סולבנסי) נכון ל-31 בדצמבר 2021 של איילון חברה לביטוח, לבין המידע שהוצג לה טרם חתימת העסקה.
 
לטענת ווישור, מספר ימים בלבד לאחר קבלת היתרי שליטה מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הקצאת מניות לקיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות וביצוע תשלום המקדמה הנוספת למנהל העזבון, פרסמה איילון חברה לביטוח לציבור את דוח יחס כושר הפירעון. בעקבות פרסום הדוח, פנתה ווישור גלובלטק בשבוע שעבר (21 ביוני) במכתב למנהל העזבון, בטענה ש"הנתונים בדוח זה לא תאמו לכאורה והציגו הפרש ניכר למידע שהוצג - בעיקר בקשר עם יחס כושר הפירעון לשנת 2021 - בדיונים שנוהלו עובר לקבלת ההיתרים הנדרשים להשלמת העסקה; מידע אשר עליו הסתמכו החברה וקבוצת השליטה בה, ושעל בסיסו, בין היתר, נאותו ליטול על עצמן התחייבויות נוספות, ובכלל זה התחייבויות אשר כלולות בנספח ההתחייבות המצורף להיתרי השליטה".
לאור הדברים, התבקש מנהל העזבון לפעול לכך, שטרם העברת השליטה באיילון לחברה וקודם להשלמת העסקה, תבוצע הזרמת הון ראשוני בסיסי אשר תשיב את יחס כושר הפירעון של איילון לשיעור שהוצג לרשות ולחברה, כך שהתחייבויות החברה יותאמו למידע או לחלופין תבוצע התאמה לתמורה בגובה הפער כאמור.

ווישור גלובלטק גם ציינה כי ככל שדרישה זו לא תיענה בחיוב, היא שומרת על זכותה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בקשר לעסקה, לרבות האפשרות לביטולה, בשים לב לנסיבות העניין.

ווישור גלובלטק דיווחה היום (ב') כי התקבל אתמול מכתב ממנהל העזבון ובו הוא דוחה את כל טענות החברה ומציין כי בכוונתו לעמוד על השלמת העסקה בהתאם לתנאיה, במלואם ובמועדם.

"החברה לומדת את מכתב התגובה של מנהל העיזבון", נמסר בדיווח של ווישור גלובלטק לבורסה. כמו כן, ציינה בדיווח כי בעקבות מכירת חלקה (20%) במיטב  גמל ופנסיה לבית ההשקעות מיטב, יחס כושר הפירעון שלה צפוי לגדול בתקופת הפריסה בשיעור של כ-3.8%, אם כי אין כל ודאות כי תנאים אלה אכן יתקיימו וכי עסקת מיטב גמל תושלם.

כמו כן נמסר, כי מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל טענה, מתנהלים מגעים מול מנהל העיזבון ומי מטעמו, במטרה להגיע להסכמות שיאפשרו את השלמת העסקה.

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011